Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci březnu 2021Počet účastníků sběru Plasty:  54

Počet účastníků sběru Papír:  0

Počet účastníků sběru Tetrapak:  28

Celkový počet účastníků sběru:  62Sběr v roce 2021
Hmotnost kg za měsíc: březen Hmotnost kg za rok: 2021
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Tetrapak 2,58 0,00 4,03 0,00 6,05
Plasty 0,00 0,00 3,17 0,00 4,76
11,00
1100201000
Plasty 4,82 0,00 15,71 0,00 23,57
24,00
1101301000
Tetrapak 3,55 0,00 3,55 0,00 5,33
Plasty 7,99 0,00 7,99 0,00 11,99
17,00
1102201000
Plasty 31,83 0,00 57,51 0,00 86,27
Tetrapak 3,05 0,00 5,31 0,00 7,97
94,00
1102301000
Plasty 0,00 0,00 14,85 0,00 22,28
Tetrapak 1,75 0,00 5,86 0,00 8,79
31,00
1102901000
Plasty 11,34 0,00 11,34 0,00 17,01
17,00
1103201000
Tetrapak 3,34 0,00 3,34 0,00 5,01
Plasty 13,05 0,00 13,05 0,00 19,58
25,00
1103301000
Plasty 0,00 0,00 8,12 0,00 12,18
12,00
1103701000
Plasty 11,89 0,00 29,83 0,00 44,75
45,00
2100201000
Tetrapak 1,91 0,00 1,91 0,00 2,87
Plasty 0,00 0,00 1,48 0,00 2,22
5,00
2101201000
Plasty 0,00 0,00 14,47 0,00 21,71
22,00
2101301000
Tetrapak 1,45 0,00 1,45 0,00 2,18
Plasty 3,77 0,00 3,77 0,00 5,66
8,00
2101501000
Tetrapak 2,83 0,00 5,08 0,00 7,62
Plasty 8,50 0,00 12,41 0,00 18,61
26,00
2101601000
Plasty 3,85 0,00 14,92 0,00 22,38
Tetrapak 0,00 0,00 3,74 0,00 5,61
28,00
2102101000
Tetrapak 2,73 0,00 2,73 0,00 4,10
Plasty 1,61 0,00 7,18 0,00 10,77
15,00
2102601000
Plasty 0,00 0,00 6,59 0,00 9,89
10,00
2103301000
Plasty 4,57 0,00 4,57 0,00 6,86
7,00
2104401000
Tetrapak 2,20 0,00 2,20 0,00 3,30
Plasty 0,00 0,00 19,07 0,00 28,61
32,00
2104501000
Tetrapak 3,76 0,00 3,76 0,00 5,64
Plasty 27,79 0,00 27,79 0,00 41,69
47,00
2104601000
Plasty 5,53 0,00 5,53 0,00 8,30
Tetrapak 2,84 0,00 2,84 0,00 4,26
13,00
2105201000
Tetrapak 2,24 0,00 2,24 0,00 3,36
Plasty 2,28 0,00 8,97 0,00 13,46
17,00
2105301000
Plasty 6,30 0,00 18,89 0,00 28,34
Tetrapak 0,00 0,00 1,83 0,00 2,75
31,00
2105401000
Plasty 6,58 0,00 10,60 0,00 15,90
16,00
2105501000
Tetrapak 0,00 0,00 2,70 0,00 4,05
Plasty 4,62 0,00 4,62 0,00 6,93
11,00
2106001000
Plasty 11,21 0,00 14,88 0,00 22,32
22,00
2106501000
Plasty 28,30 0,00 38,18 0,00 57,27
57,00
2106601000
Tetrapak 1,23 0,00 1,23 0,00 1,85
Plasty 4,19 0,00 11,35 0,00 17,02
19,00
2106801000
Tetrapak 0,00 0,00 1,51 0,00 2,27
Plasty 6,23 0,00 13,95 0,00 20,93
23,00
2107001000
Tetrapak 1,81 0,00 4,24 0,00 6,36
Plasty 12,74 0,00 33,58 0,00 50,37
57,00
2107301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,12 0,00 3,18
Plasty 0,00 0,00 4,77 0,00 7,16
10,00
2107901000
Plasty 2,49 0,00 8,10 0,00 12,15
Tetrapak 0,00 0,00 0,99 0,00 1,49
14,00
2108001000
Plasty 11,84 0,00 11,84 0,00 17,76
18,00
2108101000
Tetrapak 5,53 0,00 5,53 0,00 8,30
8,00
2108401000
Tetrapak 0,00 0,00 2,01 0,00 3,02
Plasty 8,72 0,00 20,10 0,00 30,15
33,00
2109001000
Tetrapak 1,95 0,00 1,95 0,00 2,93
3,00
2109101000
Tetrapak 0,00 0,00 2,37 0,00 3,56
Plasty 0,00 0,00 6,17 0,00 9,26
13,00
2109301000
Plasty 4,07 0,00 4,07 0,00 6,11
6,00
2109501000
Plasty 36,93 0,00 36,93 0,00 55,40
55,00
2109901000
Plasty 2,53 0,00 8,38 0,00 12,57
13,00
2110101000
Plasty 9,21 0,00 9,21 0,00 13,82
14,00
2110201000
Plasty 12,32 0,00 28,45 0,00 42,68
43,00
2110301000
Tetrapak 1,70 0,00 3,11 0,00 4,67
Plasty 4,01 0,00 6,14 0,00 9,21
14,00
2110601000
Plasty 3,60 0,00 7,87 0,00 11,81
12,00
2110701000
Tetrapak 0,00 0,00 5,78 0,00 8,67
Plasty 0,00 0,00 6,76 0,00 10,14
19,00
2111101000
Plasty 7,24 0,00 16,17 0,00 24,26
24,00
2111301000
Tetrapak 3,62 0,00 3,62 0,00 5,43
Plasty 2,21 0,00 7,71 0,00 11,57
17,00
2111401000
Tetrapak 0,00 0,00 1,47 0,00 2,21
Plasty 6,26 0,00 11,40 0,00 17,10
19,00
2111501000
Plasty 2,40 0,00 8,39 0,00 12,59
13,00
2111601000
Plasty 5,12 0,00 11,62 0,00 17,43
17,00
2112101000
Tetrapak 1,95 0,00 3,84 0,00 5,76
Plasty 17,47 0,00 24,97 0,00 37,46
43,00
2112401000
Papír 0,00 0,00 2,70 0,00 1,08
Plasty 3,78 0,00 9,55 0,00 14,33
15,00
2112601000
Tetrapak 0,00 0,00 1,66 0,00 2,49
Plasty 1,29 0,00 3,97 0,00 5,96
8,00
2112701000
Plasty 3,65 0,00 9,90 0,00 14,85
15,00
2113001000
Tetrapak 2,57 0,00 2,57 0,00 3,86
Plasty 7,62 0,00 7,62 0,00 11,43
15,00
3100101000
Plasty 0,00 0,00 4,37 0,00 6,56
7,00
3100201000
Plasty 15,81 0,00 15,81 0,00 23,72
24,00
3100701000
Plasty 23,52 0,00 45,76 0,00 68,64
69,00
3101001000
Plasty 2,08 0,00 2,08 0,00 3,12
3,00
3101201000
Plasty 0,00 0,00 2,26 0,00 3,39
3,00
3101501000
Tetrapak 1,59 0,00 1,59 0,00 2,39
Plasty 9,27 0,00 29,38 0,00 44,07
46,00
3101601000
Plasty 0,00 0,00 34,13 0,00 51,20
51,00
3101701000
Plasty 0,00 0,00 19,95 0,00 29,93
30,00
3102001000
Tetrapak 3,87 0,00 6,20 0,00 9,30
9,00
3102101000
Plasty 0,00 0,00 3,07 0,00 4,61
5,00
3102801000
Tetrapak 1,60 0,00 3,97 0,00 5,96
Plasty 7,23 0,00 25,17 0,00 37,76
44,00
3102901000
Tetrapak 12,65 0,00 17,85 0,00 26,78
Plasty 0,00 0,00 23,00 0,00 34,50
61,00
3103501000
Tetrapak 1,87 0,00 3,75 0,00 5,63
Plasty 6,01 0,00 14,52 0,00 21,78
27,00
3104001000
Plasty 0,00 0,00 1,54 0,00 2,31
2,00
3104101000
Plasty 1,72 0,00 17,90 0,00 26,85
27,00
3104601000
Plasty 0,00 0,00 3,11 0,00 4,67
5,00
3104602000
Plasty 10,68 0,00 35,10 0,00 52,65
53,00
3104801000
Tetrapak 2,11 0,00 3,95 0,00 5,93
Plasty 11,83 0,00 20,78 0,00 31,17
37,00
3104901000
Plasty 25,58 0,00 35,08 0,00 52,62
53,00
3105001000
Tetrapak 2,06 0,00 2,06 0,00 3,09
Plasty 3,97 0,00 9,59 0,00 14,39
17,00
3105401000
Plasty 6,87 0,00 16,06 0,00 24,09
24,00