Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci únoru 2021Počet účastníků sběru Plasty:  57

Počet účastníků sběru Papír:  1

Počet účastníků sběru Tetrapak:  23

Celkový počet účastníků sběru:  59Sběr v roce 2021
Hmotnost kg za měsíc: únor Hmotnost kg za rok: 2021
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Tetrapak 1,45 0,00 1,45 0,00 2,18
Plasty 3,17 0,00 3,17 0,00 4,76
7,00
1100201000
Plasty 10,89 0,00 10,89 0,00 16,34
16,00
1102201000
Tetrapak 2,26 0,00 2,26 0,00 3,39
Plasty 25,68 0,00 25,68 0,00 38,52
42,00
1102301000
Plasty 14,85 0,00 14,85 0,00 22,28
Tetrapak 4,11 0,00 4,11 0,00 6,17
28,00
1103301000
Plasty 8,12 0,00 8,12 0,00 12,18
12,00
1103701000
Plasty 17,94 0,00 17,94 0,00 26,91
27,00
2100201000
Plasty 1,48 0,00 1,48 0,00 2,22
2,00
2101201000
Plasty 14,47 0,00 14,47 0,00 21,71
22,00
2101501000
Plasty 3,91 0,00 3,91 0,00 5,87
Tetrapak 2,25 0,00 2,25 0,00 3,38
9,00
2101601000
Plasty 11,07 0,00 11,07 0,00 16,61
Tetrapak 3,74 0,00 3,74 0,00 5,61
22,00
2102101000
Plasty 5,57 0,00 5,57 0,00 8,36
8,00
2102601000
Plasty 6,59 0,00 6,59 0,00 9,89
10,00
2104401000
Plasty 19,07 0,00 19,07 0,00 28,61
29,00
2105201000
Plasty 6,69 0,00 6,69 0,00 10,04
10,00
2105301000
Tetrapak 1,83 0,00 1,83 0,00 2,75
Plasty 12,59 0,00 12,59 0,00 18,89
22,00
2105401000
Plasty 4,02 0,00 4,02 0,00 6,03
6,00
2105501000
Tetrapak 2,70 0,00 2,70 0,00 4,05
4,00
2106001000
Plasty 3,67 0,00 3,67 0,00 5,51
6,00
2106501000
Plasty 9,88 0,00 9,88 0,00 14,82
15,00
2106601000
Plasty 7,16 0,00 7,16 0,00 10,74
11,00
2106801000
Tetrapak 1,51 0,00 1,51 0,00 2,27
Plasty 7,72 0,00 7,72 0,00 11,58
14,00
2107001000
Tetrapak 2,43 0,00 2,43 0,00 3,65
Plasty 20,84 0,00 20,84 0,00 31,26
35,00
2107301000
Tetrapak 2,12 0,00 2,12 0,00 3,18
Plasty 4,77 0,00 4,77 0,00 7,16
10,00
2107901000
Plasty 5,61 0,00 5,61 0,00 8,42
Tetrapak 0,99 0,00 0,99 0,00 1,49
10,00
2108401000
Tetrapak 2,01 0,00 2,01 0,00 3,02
Plasty 11,38 0,00 11,38 0,00 17,07
20,00
2109101000
Tetrapak 2,37 0,00 2,37 0,00 3,56
Plasty 6,17 0,00 6,17 0,00 9,26
13,00
2109901000
Plasty 5,85 0,00 5,85 0,00 8,78
9,00
2110201000
Plasty 16,13 0,00 16,13 0,00 24,20
24,00
2110301000
Plasty 2,13 0,00 2,13 0,00 3,20
Tetrapak 1,41 0,00 1,41 0,00 2,12
5,00
2110601000
Plasty 4,27 0,00 4,27 0,00 6,41
6,00
2110701000
Tetrapak 5,78 0,00 5,78 0,00 8,67
Plasty 6,76 0,00 6,76 0,00 10,14
19,00
2111101000
Plasty 8,93 0,00 8,93 0,00 13,40
13,00
2111301000
Plasty 5,50 0,00 5,50 0,00 8,25
8,00
2111401000
Tetrapak 1,47 0,00 1,47 0,00 2,21
Plasty 5,14 0,00 5,14 0,00 7,71
10,00
2111501000
Plasty 5,99 0,00 5,99 0,00 8,99
9,00
2111601000
Plasty 6,50 0,00 6,50 0,00 9,75
10,00
2112101000
Tetrapak 1,89 0,00 1,89 0,00 2,84
Plasty 7,50 0,00 7,50 0,00 11,25
14,00
2112401000
Papír 2,70 0,00 2,70 0,00 1,08
Plasty 5,77 0,00 5,77 0,00 8,66
10,00
2112601000
Tetrapak 1,66 0,00 1,66 0,00 2,49
Plasty 2,68 0,00 2,68 0,00 4,02
7,00
2112701000
Plasty 6,25 0,00 6,25 0,00 9,38
9,00
3100101000
Plasty 4,37 0,00 4,37 0,00 6,56
7,00
3100701000
Plasty 22,24 0,00 22,24 0,00 33,36
33,00
3101201000
Plasty 2,26 0,00 2,26 0,00 3,39
3,00
3101501000
Plasty 20,11 0,00 20,11 0,00 30,17
30,00
3101601000
Plasty 34,13 0,00 34,13 0,00 51,20
51,00
3101701000
Plasty 19,95 0,00 19,95 0,00 29,93
30,00
3102001000
Tetrapak 2,33 0,00 2,33 0,00 3,50
3,00
3102101000
Plasty 3,07 0,00 3,07 0,00 4,61
5,00
3102801000
Tetrapak 2,37 0,00 2,37 0,00 3,56
Plasty 17,94 0,00 17,94 0,00 26,91
30,00
3102901000
Tetrapak 5,20 0,00 5,20 0,00 7,80
Plasty 23,00 0,00 23,00 0,00 34,50
42,00
3103501000
Tetrapak 1,88 0,00 1,88 0,00 2,82
Plasty 8,51 0,00 8,51 0,00 12,77
16,00
3104001000
Plasty 1,54 0,00 1,54 0,00 2,31
2,00
3104101000
Plasty 16,18 0,00 16,18 0,00 24,27
24,00
3104601000
Plasty 3,11 0,00 3,11 0,00 4,67
5,00
3104602000
Plasty 24,42 0,00 24,42 0,00 36,63
37,00
3104801000
Tetrapak 1,84 0,00 1,84 0,00 2,76
Plasty 8,95 0,00 8,95 0,00 13,43
16,00
3104901000
Plasty 9,50 0,00 9,50 0,00 14,25
14,00
3105001000
Plasty 5,62 0,00 5,62 0,00 8,43
8,00
3105401000
Plasty 9,19 0,00 9,19 0,00 13,79
14,00