Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci květnu 2020Počet účastníků sběru Plasty:  61

Počet účastníků sběru Papír:  1

Počet účastníků sběru Tetrapak:  29

Celkový počet účastníků sběru:  64Sběr v roce 2020
Hmotnost kg za měsíc: květen Hmotnost kg za rok: 2020
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Tetrapak 0,00 0,00 1,75 0,00 2,63
Plasty 0,00 0,00 3,85 0,00 5,78
8,00
1100201000
Papír 0,00 0,00 41,18 0,00 16,47
Plasty 4,14 0,00 36,15 0,00 54,23
71,00
1100401000
Plasty 0,00 0,00 6,40 0,00 9,60
10,00
1100701000
Plasty 0,00 0,00 18,62 0,00 27,93
28,00
1101301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,09 0,00 3,14
Plasty 0,00 0,00 14,61 0,00 21,92
25,00
1101401000
Plasty 0,00 0,00 6,34 0,00 9,51
Papír 0,00 0,00 11,09 0,00 4,44
14,00
1102201000
Plasty 19,85 0,00 32,47 0,00 48,71
Tetrapak 0,00 0,00 3,97 0,00 5,96
55,00
1102301000
Papír 0,00 0,00 132,93 0,00 53,17
Plasty 14,09 0,00 38,90 0,00 58,35
Tetrapak 4,97 0,00 10,82 0,00 16,23
128,00
1102901000
Plasty 7,17 0,00 16,53 0,00 24,80
25,00
1103201000
Tetrapak 0,00 0,00 2,25 0,00 3,38
Papír 0,00 0,00 42,94 0,00 17,18
Plasty 0,00 0,00 2,78 0,00 4,17
25,00
1103301000
Plasty 19,28 0,00 30,25 0,00 45,38
Tetrapak 0,00 0,00 1,40 0,00 2,10
47,00
1103501000
Plasty 0,00 0,00 8,33 0,00 12,50
12,00
1103701000
Papír 0,00 0,00 61,30 0,00 24,52
Plasty 2,89 0,00 5,77 0,00 8,66
33,00
2100201000
Plasty 0,00 0,00 2,61 0,00 3,92
Tetrapak 0,00 0,00 0,86 0,00 1,29
5,00
2100401000
Papír 0,00 0,00 200,24 0,00 80,10
80,00
2100601000
Plasty 5,50 0,00 5,50 0,00 8,25
8,00
2100701000
Tetrapak 2,47 0,00 2,47 0,00 3,71
Plasty 4,75 0,00 4,75 0,00 7,13
11,00
2101201000
Plasty 8,12 0,00 27,54 0,00 41,31
Tetrapak 0,00 0,00 2,54 0,00 3,81
45,00
2101501000
Plasty 2,62 0,00 6,86 0,00 10,29
Tetrapak 1,52 0,00 3,69 0,00 5,54
16,00
2101601000
Plasty 9,82 0,00 21,86 0,00 32,79
33,00
2101901000
Plasty 2,24 0,00 2,24 0,00 3,36
3,00
2102101000
Tetrapak 0,00 0,00 2,55 0,00 3,83
Plasty 0,00 0,00 21,25 0,00 31,88
36,00
2102601000
Papír 0,00 0,00 30,53 0,00 12,21
Plasty 0,00 0,00 6,53 0,00 9,80
22,00
2103301000
Plasty 0,00 0,00 6,33 0,00 9,50
9,00
2104401000
Papír 0,00 0,00 10,12 0,00 4,05
Tetrapak 3,15 0,00 5,20 0,00 7,80
Plasty 18,29 0,00 31,51 0,00 47,27
59,00
2104601000
Plasty 2,18 0,00 2,18 0,00 3,27
Tetrapak 0,00 0,00 3,54 0,00 5,31
9,00
2105301000
Plasty 16,39 0,00 28,79 0,00 43,19
43,00
2105401000
Plasty 7,42 0,00 23,46 0,00 35,19
Tetrapak 2,58 0,00 5,14 0,00 7,71
43,00
2105501000
Tetrapak 2,82 0,00 2,82 0,00 4,23
4,00
2105701000
Tetrapak 1,27 0,00 1,27 0,00 1,91
Plasty 1,57 0,00 1,57 0,00 2,36
4,00
2106001000
Plasty 0,00 0,00 19,00 0,00 28,50
29,00
2106401000
Plasty 8,15 0,00 8,15 0,00 12,23
Tetrapak 2,30 0,00 4,08 0,00 6,12
18,00
2106501000
Plasty 11,83 0,00 40,59 0,00 60,89
Papír 0,00 0,00 59,60 0,00 23,84
85,00
2106601000
Tetrapak 0,97 0,00 0,97 0,00 1,46
Plasty 5,91 0,00 9,25 0,00 13,88
15,00
2106701000
Papír 0,00 0,00 58,18 0,00 23,27
Plasty 1,59 0,00 1,59 0,00 2,39
26,00
2106801000
Tetrapak 1,87 0,00 3,10 0,00 4,65
Plasty 2,06 0,00 7,87 0,00 11,81
16,00
2107001000
Tetrapak 2,22 0,00 6,04 0,00 9,06
Plasty 8,50 0,00 43,12 0,00 64,68
74,00
2107301000
Tetrapak 1,71 0,00 1,71 0,00 2,57
Plasty 7,51 0,00 10,12 0,00 15,18
18,00
2107401000
Tetrapak 2,83 0,00 8,23 0,00 12,35
Plasty 2,82 0,00 5,98 0,00 8,97
21,00
2107701000
Plasty 0,00 0,00 17,00 0,00 25,50
26,00
2107901000
Plasty 6,68 0,00 17,16 0,00 25,74
Tetrapak 1,37 0,00 2,23 0,00 3,35
29,00
2108001000
Plasty 5,08 0,00 11,76 0,00 17,64
18,00
2108101000
Tetrapak 0,00 0,00 4,22 0,00 6,33
Plasty 0,00 0,00 2,25 0,00 3,38
Papír 0,00 0,00 20,14 0,00 8,06
18,00
2108102000
Tetrapak 0,00 0,00 4,07 0,00 6,11
Papír 0,00 0,00 22,44 0,00 8,98
Plasty 0,00 0,00 4,74 0,00 7,11
22,00
2108301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,82 0,00 4,23
Papír 0,00 0,00 59,05 0,00 23,62
Plasty 2,21 0,00 36,01 0,00 54,02
82,00
2108401000
Plasty 0,00 0,00 13,11 0,00 19,67
Tetrapak 0,00 0,00 16,81 0,00 25,22
45,00
2109001000
Tetrapak 2,57 0,00 10,74 0,00 16,11
Papír 0,00 0,00 198,86 0,00 79,54
96,00
2109101000
Papír 0,00 0,00 8,20 0,00 3,28
Tetrapak 2,57 0,00 5,93 0,00 8,90
Plasty 4,34 0,00 15,15 0,00 22,73
35,00
2109301000
Papír 0,00 0,00 17,02 0,00 6,81
Plasty 20,13 0,00 20,13 0,00 30,20
37,00
2109401000
Tetrapak 2,17 0,00 2,17 0,00 3,26
Plasty 11,19 0,00 11,19 0,00 16,79
20,00
2109501000
Plasty 62,48 0,00 62,48 0,00 93,72
94,00
2109901000
Papír 0,00 0,00 21,15 0,00 8,46
Plasty 0,61 0,00 14,74 0,00 22,11
31,00
2110101000
Plasty 5,51 0,00 19,43 0,00 29,15
Tetrapak 0,00 0,00 3,09 0,00 4,64
34,00
2110201000
Papír 0,00 0,00 84,86 0,00 33,94
Plasty 0,00 0,00 30,62 0,00 45,93
80,00
2110301000
Tetrapak 0,00 0,00 1,33 0,00 2,00
Plasty 3,73 0,00 10,10 0,00 15,15
17,00
2110601000
Plasty 2,22 0,00 22,98 0,00 34,47
Papír 0,00 0,00 35,01 0,00 14,00
48,00
2110701000
Tetrapak 4,95 0,00 4,95 0,00 7,43
Papír 0,00 0,00 14,18 0,00 5,67
Plasty 7,66 0,00 12,07 0,00 18,11
31,00
2110901000
Tetrapak 0,00 0,00 4,50 0,00 6,75
Papír 0,00 0,00 38,25 0,00 15,30
Plasty 0,00 0,00 14,03 0,00 21,05
43,00
2111101000
Papír 0,00 0,00 22,80 0,00 9,12
Plasty 6,52 0,00 21,28 0,00 31,92
41,00
2111301000
Tetrapak 0,00 0,00 5,13 0,00 7,70
Papír 0,00 0,00 65,68 0,00 26,27
Plasty 2,79 0,00 15,31 0,00 22,97
57,00
2111401000
Tetrapak 1,99 0,00 3,44 0,00 5,16
Plasty 2,58 0,00 12,42 0,00 18,63
24,00
2111501000
Tetrapak 2,56 0,00 2,56 0,00 3,84
Papír 0,00 0,00 45,64 0,00 18,26
Plasty 10,30 0,00 27,02 0,00 40,53
63,00
2111601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,51 0,00 3,77
Papír 0,00 0,00 30,32 0,00 12,13
Plasty 11,77 0,00 17,90 0,00 26,85
43,00
2112101000
Tetrapak 5,01 0,00 8,97 0,00 13,46
Papír 0,00 0,00 26,06 0,00 10,42
Plasty 5,08 0,00 12,71 0,00 19,07
43,00
2112201000
Plasty 5,82 0,00 5,82 0,00 8,73
Tetrapak 3,29 0,00 3,29 0,00 4,94
14,00
2112401000
Papír 1,32 0,00 10,68 0,00 4,27
Plasty 5,92 0,00 14,06 0,00 21,09
25,00
2112601000
Plasty 2,18 0,00 2,18 0,00 3,27
3,00
2112701000
Plasty 1,55 0,00 3,66 0,00 5,49
5,00
2112901000
Plasty 0,00 0,00 8,97 0,00 13,46
13,00
3100101000
Plasty 0,00 0,00 2,65 0,00 3,98
4,00
3100701000
Papír 0,00 0,00 20,63 0,00 8,25
Plasty 38,51 0,00 67,90 0,00 101,85
110,00
3101001000
Tetrapak 0,00 0,00 2,03 0,00 3,05
Plasty 0,00 0,00 4,87 0,00 7,31
10,00
3101201000
Plasty 3,29 0,00 5,93 0,00 8,90
9,00
3101501000
Papír 0,00 0,00 55,27 0,00 22,11
Plasty 16,66 0,00 42,61 0,00 63,92
Tetrapak 2,20 0,00 2,20 0,00 3,30
89,00
3101601000
Plasty 10,43 0,00 69,49 0,00 104,24
Tetrapak 0,00 0,00 2,85 0,00 4,28
109,00
3102001000
Tetrapak 13,27 0,00 55,60 0,00 83,40
Papír 0,00 0,00 61,73 0,00 24,69
Plasty 5,81 0,00 15,34 0,00 23,01
131,00
3102101000
Plasty 2,47 0,00 14,89 0,00 22,34
22,00
3102801000
Tetrapak 2,18 0,00 6,66 0,00 9,99
Plasty 20,60 0,00 45,70 0,00 68,55
79,00
3102901000
Tetrapak 1,72 0,00 11,27 0,00 16,91
Papír 0,00 0,00 12,68 0,00 5,07
22,00
3103501000
Tetrapak 1,54 0,00 4,58 0,00 6,87
Plasty 12,68 0,00 18,59 0,00 27,89
35,00
3104001000
Tetrapak 0,00 0,00 1,81 0,00 2,72
Papír 0,00 0,00 77,21 0,00 30,88
Plasty 2,96 0,00 17,74 0,00 26,61
60,00
3104101000
Plasty 2,14 0,00 11,58 0,00 17,37
17,00
3104601000
Papír 0,00 0,00 2,66 0,00 1,06
Plasty 0,00 0,00 16,92 0,00 25,38
Tetrapak 0,00 0,00 1,67 0,00 2,51
29,00
3104602000
Plasty 0,00 0,00 23,14 0,00 34,71
35,00
3104801000
Tetrapak 1,91 0,00 5,66 0,00 8,49
Papír 0,00 0,00 16,73 0,00 6,69
Plasty 1,99 0,00 12,66 0,00 18,99
34,00
3104901000
Papír 0,00 0,00 131,46 0,00 52,58
Plasty 33,24 0,00 103,46 0,00 155,19
208,00
3105001000
Tetrapak 2,14 0,00 2,14 0,00 3,21
Plasty 5,22 0,00 14,66 0,00 21,99
25,00
3105401000
Tetrapak 0,00 0,00 1,72 0,00 2,58
Papír 0,00 0,00 25,61 0,00 10,24
Plasty 10,27 0,00 38,71 0,00 58,07
71,00