Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci únoru 2020Počet účastníků sběru Plasty:  60

Počet účastníků sběru Papír:  30

Počet účastníků sběru Tetrapak:  21

Celkový počet účastníků sběru:  69Sběr v roce 2020
Hmotnost kg za měsíc: únor Hmotnost kg za rok: 2020
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Plasty 1,95 0,00 1,95 0,00 2,93
3,00
1100201000
Plasty 7,55 0,00 7,55 0,00 11,33
Papír 10,77 0,00 10,77 0,00 4,31
16,00
1100401000
Plasty 6,40 0,00 6,40 0,00 9,60
10,00
1100701000
Plasty 10,53 0,00 10,53 0,00 15,80
16,00
1101401000
Plasty 6,34 0,00 6,34 0,00 9,51
Papír 11,09 0,00 11,09 0,00 4,44
14,00
1102201000
Tetrapak 2,47 0,00 2,47 0,00 3,71
Plasty 10,47 0,00 10,47 0,00 15,71
19,00
1102301000
Plasty 11,14 0,00 11,14 0,00 16,71
Tetrapak 3,00 0,00 3,00 0,00 4,50
Papír 132,93 0,00 132,93 0,00 53,17
74,00
1102901000
Plasty 2,61 0,00 2,61 0,00 3,92
4,00
1103201000
Papír 42,94 0,00 42,94 0,00 17,18
17,00
1103301000
Plasty 5,58 0,00 5,58 0,00 8,37
8,00
1103501000
Plasty 8,33 0,00 8,33 0,00 12,50
12,00
1103701000
Plasty 2,88 0,00 2,88 0,00 4,32
Papír 20,37 0,00 20,37 0,00 8,15
12,00
2100201000
Plasty 1,55 0,00 1,55 0,00 2,33
Tetrapak 0,86 0,00 0,86 0,00 1,29
4,00
2100401000
Papír 200,24 0,00 200,24 0,00 80,10
80,00
2101201000
Plasty 11,67 0,00 11,67 0,00 17,51
18,00
2101501000
Plasty 4,24 0,00 4,24 0,00 6,36
6,00
2101601000
Plasty 3,44 0,00 3,44 0,00 5,16
5,00
2102101000
Plasty 11,71 0,00 11,71 0,00 17,57
Tetrapak 2,55 0,00 2,55 0,00 3,83
21,00
2102601000
Papír 30,53 0,00 30,53 0,00 12,21
Plasty 6,53 0,00 6,53 0,00 9,80
22,00
2105401000
Tetrapak 2,56 0,00 2,56 0,00 3,84
Plasty 7,04 0,00 7,04 0,00 10,56
14,00
2106001000
Plasty 11,40 0,00 11,40 0,00 17,10
17,00
2106401000
Tetrapak 1,78 0,00 1,78 0,00 2,67
3,00
2106501000
Plasty 13,05 0,00 13,05 0,00 19,58
Papír 59,60 0,00 59,60 0,00 23,84
43,00
2106601000
Plasty 3,34 0,00 3,34 0,00 5,01
5,00
2106701000
Papír 17,94 0,00 17,94 0,00 7,18
7,00
2106801000
Tetrapak 1,23 0,00 1,23 0,00 1,85
Plasty 3,24 0,00 3,24 0,00 4,86
7,00
2107001000
Plasty 11,46 0,00 11,46 0,00 17,19
Tetrapak 2,41 0,00 2,41 0,00 3,62
21,00
2107301000
Plasty 2,61 0,00 2,61 0,00 3,92
4,00
2107701000
Plasty 10,18 0,00 10,18 0,00 15,27
15,00
2107901000
Tetrapak 0,86 0,00 0,86 0,00 1,29
Plasty 5,93 0,00 5,93 0,00 8,90
10,00
2108101000
Plasty 2,25 0,00 2,25 0,00 3,38
Tetrapak 4,22 0,00 4,22 0,00 6,33
Papír 20,14 0,00 20,14 0,00 8,06
18,00
2108102000
Papír 22,44 0,00 22,44 0,00 8,98
9,00
2108301000
Papír 28,10 0,00 28,10 0,00 11,24
Plasty 19,12 0,00 19,12 0,00 28,68
40,00
2108401000
Plasty 13,11 0,00 13,11 0,00 19,67
Tetrapak 8,52 0,00 8,52 0,00 12,78
32,00
2109001000
Papír 107,70 0,00 107,70 0,00 43,08
43,00
2109101000
Plasty 7,65 0,00 7,65 0,00 11,48
Papír 8,20 0,00 8,20 0,00 3,28
15,00
2109301000
Papír 17,02 0,00 17,02 0,00 6,81
7,00
2109901000
Papír 21,15 0,00 21,15 0,00 8,46
Plasty 8,86 0,00 8,86 0,00 13,29
22,00
2110101000
Tetrapak 1,52 0,00 1,52 0,00 2,28
Plasty 2,88 0,00 2,88 0,00 4,32
7,00
2110201000
Papír 84,86 0,00 84,86 0,00 33,94
Plasty 20,02 0,00 20,02 0,00 30,03
64,00
2110601000
Papír 15,74 0,00 15,74 0,00 6,30
Plasty 3,41 0,00 3,41 0,00 5,12
11,00
2110701000
Papír 14,18 0,00 14,18 0,00 5,67
Plasty 4,41 0,00 4,41 0,00 6,62
12,00
2111101000
Papír 11,04 0,00 11,04 0,00 4,42
Plasty 3,37 0,00 3,37 0,00 5,06
9,00
2111301000
Tetrapak 2,33 0,00 2,33 0,00 3,50
Papír 13,89 0,00 13,89 0,00 5,56
Plasty 6,15 0,00 6,15 0,00 9,23
18,00
2111401000
Plasty 2,26 0,00 2,26 0,00 3,39
3,00
2111501000
Papír 29,28 0,00 29,28 0,00 11,71
Plasty 12,52 0,00 12,52 0,00 18,78
30,00
2111601000
Tetrapak 2,51 0,00 2,51 0,00 3,77
Papír 18,06 0,00 18,06 0,00 7,22
Plasty 6,13 0,00 6,13 0,00 9,20
20,00
2112101000
Plasty 7,63 0,00 7,63 0,00 11,45
11,00
2112401000
Plasty 4,91 0,00 4,91 0,00 7,37
7,00
2112701000
Plasty 2,11 0,00 2,11 0,00 3,17
3,00
2112901000
Plasty 8,97 0,00 8,97 0,00 13,46
13,00
3100101000
Plasty 2,65 0,00 2,65 0,00 3,98
4,00
3100701000
Plasty 15,68 0,00 15,68 0,00 23,52
Papír 13,64 0,00 13,64 0,00 5,46
29,00
3101001000
Plasty 1,98 0,00 1,98 0,00 2,97
3,00
3101201000
Plasty 2,64 0,00 2,64 0,00 3,96
4,00
3101501000
Papír 15,78 0,00 15,78 0,00 6,31
Plasty 5,39 0,00 5,39 0,00 8,09
14,00
3101601000
Tetrapak 2,85 0,00 2,85 0,00 4,28
Plasty 13,36 0,00 13,36 0,00 20,04
24,00
3102001000
Tetrapak 12,57 0,00 12,57 0,00 18,86
Papír 47,96 0,00 47,96 0,00 19,18
Plasty 7,04 0,00 7,04 0,00 10,56
49,00
3102101000
Plasty 6,75 0,00 6,75 0,00 10,13
10,00
3102801000
Tetrapak 2,28 0,00 2,28 0,00 3,42
Plasty 12,19 0,00 12,19 0,00 18,29
22,00
3102901000
Tetrapak 6,38 0,00 6,38 0,00 9,57
Papír 12,68 0,00 12,68 0,00 5,07
15,00
3103501000
Tetrapak 1,57 0,00 1,57 0,00 2,36
2,00
3104001000
Papír 77,21 0,00 77,21 0,00 30,88
Plasty 4,58 0,00 4,58 0,00 6,87
38,00
3104101000
Plasty 4,04 0,00 4,04 0,00 6,06
6,00
3104602000
Plasty 12,84 0,00 12,84 0,00 19,26
19,00
3104801000
Tetrapak 1,82 0,00 1,82 0,00 2,73
Papír 16,73 0,00 16,73 0,00 6,69
Plasty 5,21 0,00 5,21 0,00 7,82
17,00
3104901000
Plasty 51,33 0,00 51,33 0,00 77,00
77,00
3105001000
Plasty 5,35 0,00 5,35 0,00 8,03
8,00
3105401000
Papír 9,35 0,00 9,35 0,00 3,74
Plasty 18,43 0,00 18,43 0,00 27,65
Tetrapak 1,72 0,00 1,72 0,00 2,58
34,00