Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci únoru 2018Počet účastníků sběru Plasty:  55

Počet účastníků sběru Papír:  8

Počet účastníků sběru Tetrapak:  22

Celkový počet účastníků sběru:  59Sběr v roce 2018
Hmotnost kg za měsíc: únor Hmotnost kg za rok: 2018
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100201000
Papír 0,00 0,00 42,90 0,00 17,16
Plasty 13,91 0,00 13,91 0,00 20,87
38,00
1101201000
Plasty 10,81 0,00 10,81 0,00 16,22
16,00
1101301000
Tetrapak 2,75 0,00 2,75 0,00 4,13
Plasty 7,95 0,00 7,95 0,00 11,93
16,00
1101401000
Plasty 9,05 0,00 9,05 0,00 13,58
14,00
1102201000
Plasty 5,10 0,00 5,10 0,00 7,65
Tetrapak 2,67 0,00 2,67 0,00 4,01
12,00
1102301000
Plasty 14,09 0,00 14,09 0,00 21,14
Papír 0,00 0,00 17,27 0,00 6,91
Tetrapak 3,80 0,00 3,80 0,00 5,70
34,00
1102901000
Plasty 2,27 0,00 2,27 0,00 3,41
3,00
1103201000
Plasty 1,21 0,00 1,21 0,00 1,82
Tetrapak 1,61 0,00 1,61 0,00 2,42
4,00
1103301000
Plasty 7,69 0,00 7,69 0,00 11,54
12,00
1103501000
Plasty 6,93 0,00 6,93 0,00 10,40
10,00
1103701000
Papír 6,65 0,00 24,36 0,00 9,74
Plasty 12,85 0,00 12,85 0,00 19,27
29,00
2100201000
Papír 0,00 0,00 8,86 0,00 3,54
4,00
2100401000
Papír 0,00 0,00 75,93 0,00 30,37
30,00
2100701000
Papír 0,00 0,00 9,23 0,00 3,69
4,00
2101601000
Tetrapak 2,22 0,00 2,22 0,00 3,33
Plasty 8,97 0,00 8,97 0,00 13,46
17,00
2102101000
Plasty 10,95 0,00 10,95 0,00 16,43
16,00
2102601000
Papír 0,00 0,00 26,60 0,00 10,64
11,00
2103001000
Tetrapak 3,24 0,00 3,24 0,00 4,86
5,00
2103301000
Papír 0,00 0,00 31,04 0,00 12,42
12,00
2103701000
Plasty 10,26 0,00 10,26 0,00 15,39
15,00
2104401000
Papír 0,00 0,00 32,29 0,00 12,92
Plasty 5,89 0,00 5,89 0,00 8,84
22,00
2104801000
Plasty 16,78 0,00 16,78 0,00 25,17
25,00
2105301000
Plasty 8,10 0,00 8,10 0,00 12,15
Tetrapak 3,01 0,00 3,01 0,00 4,52
17,00
2105401000
Plasty 5,21 0,00 5,21 0,00 7,82
8,00
2105501000
Papír 0,00 0,00 4,62 0,00 1,85
2,00
2106501000
Papír 0,00 0,00 34,60 0,00 13,84
Plasty 13,48 0,00 13,48 0,00 20,22
34,00
2106601000
Plasty 6,15 0,00 6,15 0,00 9,23
9,00
2106801000
Plasty 4,68 0,00 4,68 0,00 7,02
7,00
2107001000
Tetrapak 1,83 0,00 1,83 0,00 2,75
Plasty 11,77 0,00 11,77 0,00 17,66
20,00
2107401000
Tetrapak 13,99 0,00 13,99 0,00 20,99
Plasty 9,76 0,00 9,76 0,00 14,64
36,00
2107901000
Tetrapak 1,45 0,00 1,45 0,00 2,18
Plasty 7,63 0,00 7,63 0,00 11,45
14,00
2107902000
Papír 12,61 0,00 30,56 0,00 12,22
12,00
2108001000
Papír 0,00 0,00 8,95 0,00 3,58
Plasty 5,26 0,00 5,26 0,00 7,89
11,00
2108301000
Papír 3,77 0,00 41,51 0,00 16,60
Plasty 19,07 0,00 19,07 0,00 28,61
45,00
2109001000
Papír 0,00 0,00 52,85 0,00 21,14
21,00
2109101000
Tetrapak 12,60 0,00 12,60 0,00 18,90
Plasty 18,43 0,00 18,43 0,00 27,65
47,00
2109401000
Tetrapak 2,09 0,00 2,09 0,00 3,14
Papír 0,00 0,00 25,02 0,00 10,01
Plasty 3,33 0,00 3,33 0,00 5,00
18,00
2109501000
Plasty 47,90 0,00 47,90 0,00 71,85
Papír 0,00 0,00 168,21 0,00 67,28
139,00
2110101000
Plasty 8,22 0,00 8,22 0,00 12,33
Tetrapak 1,79 0,00 1,79 0,00 2,69
15,00
2110601000
Papír 8,23 0,00 28,94 0,00 11,58
Plasty 4,89 0,00 4,89 0,00 7,34
19,00
2110901000
Plasty 6,96 0,00 6,96 0,00 10,44
Papír 0,00 0,00 19,61 0,00 7,84
18,00
2111101000
Papír 3,96 0,00 19,56 0,00 7,82
Plasty 5,36 0,00 5,36 0,00 8,04
16,00
2111301000
Papír 0,00 0,00 5,50 0,00 2,20
Plasty 8,98 0,00 8,98 0,00 13,47
16,00
2111401000
Tetrapak 1,90 0,00 1,90 0,00 2,85
3,00
2111501000
Plasty 8,47 0,00 8,47 0,00 12,71
Papír 0,00 0,00 18,84 0,00 7,54
20,00
2111601000
Tetrapak 3,10 0,00 3,10 0,00 4,65
Papír 0,00 0,00 20,16 0,00 8,06
Plasty 7,15 0,00 7,15 0,00 10,73
23,00
2112101000
Tetrapak 2,47 0,00 2,47 0,00 3,71
Papír 6,95 0,00 43,58 0,00 17,43
Plasty 14,98 0,00 14,98 0,00 22,47
44,00
2112201000
Tetrapak 2,51 0,00 2,51 0,00 3,77
Papír 0,00 0,00 16,59 0,00 6,64
Plasty 3,82 0,00 3,82 0,00 5,73
16,00
3100101000
Plasty 2,38 0,00 2,38 0,00 3,57
4,00
3100201000
Plasty 3,23 0,00 3,23 0,00 4,85
5,00
3100701000
Plasty 2,08 0,00 2,08 0,00 3,12
Papír 3,86 0,00 34,16 0,00 13,66
17,00
3101001000
Plasty 2,38 0,00 2,38 0,00 3,57
4,00
3101501000
Papír 23,54 0,00 30,24 0,00 12,10
Plasty 12,48 0,00 12,48 0,00 18,72
31,00
3101601000
Papír 0,00 0,00 12,70 0,00 5,08
Plasty 3,61 0,00 3,61 0,00 5,42
10,00
3101701000
Plasty 20,44 0,00 20,44 0,00 30,66
31,00
3102001000
Tetrapak 4,00 0,00 4,00 0,00 6,00
Papír 0,00 0,00 26,52 0,00 10,61
Plasty 18,93 0,00 18,93 0,00 28,40
45,00
3102101000
Plasty 18,45 0,00 18,45 0,00 27,68
28,00
3102801000
Tetrapak 2,92 0,00 2,92 0,00 4,38
Papír 0,00 0,00 4,53 0,00 1,81
Plasty 14,86 0,00 14,86 0,00 22,29
28,00
3102901000
Tetrapak 3,42 0,00 3,42 0,00 5,13
5,00
3103501000
Tetrapak 2,04 0,00 2,04 0,00 3,06
Plasty 13,38 0,00 13,38 0,00 20,07
23,00
3104101000
Plasty 46,78 0,00 46,78 0,00 70,17
70,00
3104601000
Plasty 4,23 0,00 4,23 0,00 6,35
Tetrapak 2,02 0,00 2,02 0,00 3,03
9,00
3104801000
Plasty 13,06 0,00 13,06 0,00 19,59
20,00
3104901000
Papír 0,00 0,00 17,94 0,00 7,18
Plasty 5,23 0,00 5,23 0,00 7,85
15,00
3105001000
Plasty 6,39 0,00 6,39 0,00 9,59
10,00
3105401000
Papír 0,00 0,00 4,02 0,00 1,61
Plasty 13,19 0,00 13,19 0,00 19,79
21,00