Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci dubnu 2018Počet účastníků sběru Plasty:  61

Počet účastníků sběru Papír:  1

Počet účastníků sběru Tetrapak:  38

Celkový počet účastníků sběru:  65Sběr v roce 2018
Hmotnost kg za měsíc: duben Hmotnost kg za rok: 2018
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Tetrapak 2,88 0,00 2,88 0,00 4,32
Plasty 4,81 0,00 4,81 0,00 7,22
12,00
1100201000
Plasty 6,73 0,00 20,64 0,00 30,96
Papír 0,00 0,00 42,90 0,00 17,16
48,00
1101201000
Plasty 0,00 0,00 10,81 0,00 16,22
16,00
1101301000
Plasty 0,00 0,00 7,95 0,00 11,93
Tetrapak 0,00 0,00 2,75 0,00 4,13
16,00
1101401000
Tetrapak 1,77 0,00 1,77 0,00 2,66
Plasty 4,26 0,00 13,31 0,00 19,97
23,00
1102201000
Plasty 7,04 0,00 12,14 0,00 18,21
Tetrapak 0,00 0,00 2,67 0,00 4,01
22,00
1102301000
Papír 0,00 0,00 17,27 0,00 6,91
Plasty 8,98 0,00 23,07 0,00 34,60
Tetrapak 1,95 0,00 5,75 0,00 8,63
50,00
1102901000
Plasty 4,69 0,00 6,96 0,00 10,44
10,00
1103201000
Tetrapak 1,52 0,00 3,13 0,00 4,70
Plasty 7,94 0,00 9,15 0,00 13,73
18,00
1103301000
Tetrapak 2,58 0,00 2,58 0,00 3,87
Plasty 6,29 0,00 13,98 0,00 20,97
25,00
1103501000
Plasty 10,29 0,00 17,22 0,00 25,83
Tetrapak 1,68 0,00 1,68 0,00 2,52
28,00
1103701000
Papír 0,00 0,00 24,36 0,00 9,74
Plasty 5,60 0,00 18,45 0,00 27,68
37,00
2100201000
Papír 0,00 0,00 8,86 0,00 3,54
Tetrapak 0,66 0,00 0,66 0,00 0,99
Plasty 1,50 0,00 1,50 0,00 2,25
7,00
2100401000
Papír 0,00 0,00 75,93 0,00 30,37
30,00
2100701000
Plasty 2,26 0,00 2,26 0,00 3,39
Tetrapak 2,94 0,00 2,94 0,00 4,41
Papír 0,00 0,00 9,23 0,00 3,69
11,00
2101201000
Plasty 2,98 0,00 2,98 0,00 4,47
Tetrapak 0,62 0,00 0,62 0,00 0,93
5,00
2101501000
Tetrapak 2,88 0,00 2,88 0,00 4,32
Plasty 3,94 0,00 3,94 0,00 5,91
10,00
2101601000
Plasty 0,00 0,00 8,97 0,00 13,46
Tetrapak 0,00 0,00 2,22 0,00 3,33
17,00
2101901000
Plasty 3,72 0,00 3,72 0,00 5,58
Tetrapak 2,37 0,00 2,37 0,00 3,56
9,00
2102101000
Plasty 6,82 0,00 17,77 0,00 26,66
27,00
2102601000
Papír 0,00 0,00 26,60 0,00 10,64
11,00
2103001000
Tetrapak 0,00 0,00 3,24 0,00 4,86
5,00
2103301000
Papír 0,00 0,00 31,04 0,00 12,42
Plasty 5,91 0,00 5,91 0,00 8,87
21,00
2103701000
Plasty 6,44 0,00 16,70 0,00 25,05
25,00
2104401000
Plasty 10,25 0,00 16,14 0,00 24,21
Papír 0,00 0,00 32,29 0,00 12,92
Tetrapak 2,30 0,00 2,30 0,00 3,45
41,00
2104801000
Plasty 0,00 0,00 16,78 0,00 25,17
25,00
2105301000
Tetrapak 2,27 0,00 5,28 0,00 7,92
Plasty 7,65 0,00 15,75 0,00 23,63
32,00
2105401000
Tetrapak 2,07 0,00 2,07 0,00 3,11
Plasty 5,27 0,00 10,48 0,00 15,72
19,00
2105501000
Papír 0,00 0,00 4,62 0,00 1,85
Tetrapak 1,84 0,00 1,84 0,00 2,76
5,00
2106401000
Plasty 12,31 0,00 12,31 0,00 18,47
Tetrapak 6,17 0,00 6,17 0,00 9,26
28,00
2106501000
Tetrapak 2,67 0,00 2,67 0,00 4,01
Papír 0,00 0,00 34,60 0,00 13,84
Plasty 11,68 0,00 25,16 0,00 37,74
56,00
2106601000
Plasty 3,68 0,00 9,83 0,00 14,75
15,00
2106801000
Tetrapak 1,73 0,00 1,73 0,00 2,60
Plasty 1,63 0,00 6,31 0,00 9,47
12,00
2107001000
Tetrapak 4,68 0,00 6,51 0,00 9,77
Plasty 28,76 0,00 40,53 0,00 60,80
71,00
2107301000
Tetrapak 2,59 0,00 2,59 0,00 3,89
Plasty 17,04 0,00 17,04 0,00 25,56
29,00
2107401000
Tetrapak 0,00 0,00 13,99 0,00 20,99
Plasty 0,00 0,00 9,76 0,00 14,64
36,00
2107901000
Plasty 6,87 0,00 14,50 0,00 21,75
Tetrapak 0,00 0,00 1,45 0,00 2,18
24,00
2107902000
Papír 0,00 0,00 30,56 0,00 12,22
12,00
2108001000
Tetrapak 1,93 0,00 1,93 0,00 2,90
Papír 0,00 0,00 8,95 0,00 3,58
Plasty 9,76 0,00 15,02 0,00 22,53
29,00
2108301000
Tetrapak 2,60 0,00 2,60 0,00 3,90
Papír 0,00 0,00 41,51 0,00 16,60
Plasty 10,91 0,00 29,98 0,00 44,97
65,00
2108401000
Plasty 15,18 0,00 15,18 0,00 22,77
23,00
2109001000
Tetrapak 5,64 0,00 5,64 0,00 8,46
Papír 0,00 0,00 52,85 0,00 21,14
Plasty 19,06 0,00 19,06 0,00 28,59
58,00
2109101000
Tetrapak 11,59 0,00 24,19 0,00 36,28
Plasty 21,85 0,00 40,28 0,00 60,42
97,00
2109401000
Tetrapak 2,34 0,00 4,43 0,00 6,65
Papír 0,00 0,00 25,02 0,00 10,01
Plasty 7,84 0,00 11,17 0,00 16,76
33,00
2109501000
Papír 0,00 0,00 168,21 0,00 67,28
Plasty 0,00 0,00 47,90 0,00 71,85
139,00
2109901000
Plasty 16,11 0,00 16,11 0,00 24,17
24,00
2110101000
Tetrapak 0,00 0,00 1,79 0,00 2,69
Plasty 9,66 0,00 17,88 0,00 26,82
30,00
2110601000
Papír 0,00 0,00 28,94 0,00 11,58
Plasty 10,58 0,00 15,47 0,00 23,21
35,00
2110701000
Tetrapak 3,82 0,00 3,82 0,00 5,73
Plasty 4,01 0,00 4,01 0,00 6,02
12,00
2110901000
Tetrapak 1,82 0,00 1,82 0,00 2,73
Papír 0,00 0,00 19,61 0,00 7,84
Plasty 18,47 0,00 25,43 0,00 38,15
49,00
2111101000
Papír 0,00 0,00 19,56 0,00 7,82
Plasty 20,15 0,00 25,51 0,00 38,27
46,00
2111201000
Plasty 4,71 0,00 4,71 0,00 7,07
7,00
2111301000
Tetrapak 2,65 0,00 2,65 0,00 3,98
Papír 0,00 0,00 5,50 0,00 2,20
Plasty 0,00 0,00 8,98 0,00 13,47
20,00
2111401000
Tetrapak 1,81 0,00 3,71 0,00 5,57
Plasty 3,33 0,00 3,33 0,00 5,00
11,00
2111501000
Tetrapak 3,46 0,00 3,46 0,00 5,19
Papír 0,00 0,00 18,84 0,00 7,54
Plasty 5,36 0,00 13,83 0,00 20,75
33,00
2111601000
Tetrapak 0,00 0,00 3,10 0,00 4,65
Papír 0,00 0,00 20,16 0,00 8,06
Plasty 2,73 0,00 9,88 0,00 14,82
28,00
2112101000
Tetrapak 2,27 0,00 4,74 0,00 7,11
Papír 0,00 0,00 43,58 0,00 17,43
Plasty 10,15 0,00 25,13 0,00 37,70
62,00
2112201000
Tetrapak 0,00 0,00 2,51 0,00 3,77
Papír 0,00 0,00 16,59 0,00 6,64
Plasty 0,00 0,00 3,82 0,00 5,73
16,00
3100101000
Plasty 1,80 0,00 4,18 0,00 6,27
6,00
3100201000
Plasty 2,38 0,00 5,61 0,00 8,42
8,00
3100701000
Papír 0,00 0,00 34,16 0,00 13,66
Plasty 2,72 0,00 4,80 0,00 7,20
21,00
3101001000
Plasty 1,65 0,00 4,03 0,00 6,05
6,00
3101201000
Plasty 2,17 0,00 2,17 0,00 3,26
3,00
3101501000
Papír 0,00 0,00 30,24 0,00 12,10
Plasty 7,70 0,00 20,18 0,00 30,27
Tetrapak 2,21 0,00 2,21 0,00 3,32
46,00
3101601000
Papír 0,00 0,00 12,70 0,00 5,08
Plasty 3,29 0,00 6,90 0,00 10,35
15,00
3101701000
Plasty 0,00 0,00 20,44 0,00 30,66
31,00
3102001000
Tetrapak 4,86 0,00 8,86 0,00 13,29
Papír 0,00 0,00 26,52 0,00 10,61
Plasty 27,25 0,00 46,18 0,00 69,27
93,00
3102101000
Plasty 8,84 0,00 27,29 0,00 40,94
41,00
3102801000
Tetrapak 5,63 0,00 8,55 0,00 12,83
Papír 0,00 0,00 4,53 0,00 1,81
Plasty 11,33 0,00 26,19 0,00 39,28
54,00
3102901000
Tetrapak 2,93 0,00 6,35 0,00 9,53
10,00
3103501000
Tetrapak 1,62 0,00 3,66 0,00 5,49
Plasty 8,95 0,00 22,33 0,00 33,49
39,00
3104101000
Plasty 33,43 0,00 80,21 0,00 120,32
120,00
3104601000
Tetrapak 2,28 0,00 4,30 0,00 6,45
Plasty 0,00 0,00 4,23 0,00 6,35
13,00
3104602000
Plasty 20,90 0,00 20,90 0,00 31,35
31,00
3104801000
Plasty 0,00 0,00 13,06 0,00 19,59
20,00
3104901000
Papír 0,00 0,00 17,94 0,00 7,18
Plasty 2,64 0,00 7,87 0,00 11,81
19,00
3105001000
Tetrapak 1,49 0,00 1,49 0,00 2,24
Plasty 3,00 0,00 9,39 0,00 14,09
16,00
3105401000
Papír 2,09 0,00 6,11 0,00 2,44
Plasty 11,67 0,00 24,86 0,00 37,29
40,00