Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci květnu 2021Počet účastníků sběru Plasty:  67

Počet účastníků sběru Papír:  1

Počet účastníků sběru Tetrapak:  30

Celkový počet účastníků sběru:  70Sběr v roce 2021
Hmotnost kg za měsíc: květen Hmotnost kg za rok: 2021
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Tetrapak 1,58 0,00 5,61 0,00 8,42
Plasty 0,00 0,00 3,17 0,00 4,76
13,00
1100201000
Plasty 13,16 0,00 38,88 0,00 58,32
Papír 0,00 0,00 36,77 0,00 14,71
73,00
1101301000
Plasty 32,60 0,00 40,59 0,00 60,89
Tetrapak 5,96 0,00 9,51 0,00 14,27
75,00
1101401000
Plasty 6,29 0,00 9,45 0,00 14,18
14,00
1102201000
Plasty 20,53 0,00 78,04 0,00 117,06
Tetrapak 5,78 0,00 11,09 0,00 16,64
134,00
1102301000
Tetrapak 1,95 0,00 9,45 0,00 14,18
Plasty 11,93 0,00 43,52 0,00 65,28
79,00
1102901000
Plasty 0,00 0,00 14,39 0,00 21,59
22,00
1103201000
Tetrapak 1,92 0,00 5,26 0,00 7,89
Plasty 1,19 0,00 17,77 0,00 26,66
35,00
1103301000
Papír 1,79 0,00 1,79 0,00 0,72
Plasty 5,77 0,00 30,45 0,00 45,68
Tetrapak 0,00 0,00 2,13 0,00 3,20
50,00
1103701000
Papír 0,00 0,00 28,94 0,00 11,58
Plasty 9,50 0,00 51,91 0,00 77,86
89,00
2100201000
Tetrapak 0,00 0,00 1,91 0,00 2,87
Plasty 1,72 0,00 3,20 0,00 4,80
8,00
2100701000
Plasty 6,41 0,00 6,41 0,00 9,62
Tetrapak 2,23 0,00 2,23 0,00 3,35
13,00
2101201000
Plasty 5,53 0,00 32,53 0,00 48,80
49,00
2101301000
Plasty 0,00 0,00 3,77 0,00 5,66
Tetrapak 0,00 0,00 1,45 0,00 2,18
8,00
2101501000
Plasty 5,13 0,00 19,86 0,00 29,79
Tetrapak 0,00 0,00 5,08 0,00 7,62
37,00
2101601000
Plasty 2,33 0,00 27,84 0,00 41,76
Tetrapak 0,00 0,00 3,74 0,00 5,61
47,00
2101701000
Plasty 13,41 0,00 13,41 0,00 20,11
Tetrapak 8,20 0,00 8,20 0,00 12,30
32,00
2102101000
Tetrapak 0,00 0,00 2,73 0,00 4,10
Plasty 0,00 0,00 21,10 0,00 31,65
36,00
2102601000
Plasty 0,00 0,00 8,89 0,00 13,34
Papír 0,00 0,00 26,73 0,00 10,69
24,00
2103301000
Plasty 2,10 0,00 9,32 0,00 13,98
14,00
2104401000
Papír 0,00 0,00 14,22 0,00 5,69
Tetrapak 2,23 0,00 6,25 0,00 9,38
Plasty 21,44 0,00 72,70 0,00 109,05
124,00
2104501000
Plasty 0,00 0,00 27,79 0,00 41,69
Tetrapak 0,00 0,00 3,76 0,00 5,64
47,00
2104601000
Plasty 7,21 0,00 17,48 0,00 26,22
Tetrapak 2,70 0,00 5,54 0,00 8,31
35,00
2105201000
Papír 0,00 0,00 15,50 0,00 6,20
Plasty 0,00 0,00 15,49 0,00 23,24
Tetrapak 0,00 0,00 2,24 0,00 3,36
33,00
2105301000
Plasty 10,75 0,00 38,75 0,00 58,13
Tetrapak 0,00 0,00 3,65 0,00 5,48
64,00
2105401000
Tetrapak 2,34 0,00 2,34 0,00 3,51
Plasty 3,52 0,00 21,61 0,00 32,42
36,00
2105501000
Plasty 2,13 0,00 6,75 0,00 10,13
Tetrapak 2,90 0,00 5,60 0,00 8,40
19,00
2106001000
Plasty 0,00 0,00 14,88 0,00 22,32
22,00
2106401000
Plasty 0,00 0,00 11,58 0,00 17,37
17,00
2106501000
Plasty 9,42 0,00 56,28 0,00 84,42
Papír 0,00 0,00 26,74 0,00 10,70
Tetrapak 2,26 0,00 2,26 0,00 3,39
99,00
2106601000
Tetrapak 0,00 0,00 1,23 0,00 1,85
Plasty 26,67 0,00 38,02 0,00 57,03
59,00
2106701000
Papír 0,00 0,00 27,10 0,00 10,84
Plasty 6,27 0,00 14,90 0,00 22,35
33,00
2106801000
Tetrapak 1,72 0,00 3,23 0,00 4,85
Plasty 5,69 0,00 19,64 0,00 29,46
34,00
2107001000
Tetrapak 0,00 0,00 6,05 0,00 9,08
Plasty 8,35 0,00 51,56 0,00 77,34
86,00
2107301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,12 0,00 3,18
Plasty 8,37 0,00 19,96 0,00 29,94
33,00
2107401000
Plasty 5,01 0,00 5,01 0,00 7,52
Tetrapak 2,73 0,00 2,73 0,00 4,10
12,00
2107901000
Tetrapak 2,04 0,00 3,03 0,00 4,55
Plasty 2,38 0,00 17,09 0,00 25,64
30,00
2108001000
Tetrapak 1,47 0,00 1,47 0,00 2,21
Papír 0,00 0,00 7,96 0,00 3,18
Plasty 13,30 0,00 25,14 0,00 37,71
43,00
2108101000
Tetrapak 0,00 0,00 5,53 0,00 8,30
8,00
2108301000
Tetrapak 2,12 0,00 2,12 0,00 3,18
3,00
2108401000
Plasty 6,34 0,00 28,11 0,00 42,17
Tetrapak 3,47 0,00 5,48 0,00 8,22
50,00
2109001000
Tetrapak 0,00 0,00 3,92 0,00 5,88
Papír 0,00 0,00 97,67 0,00 39,07
Plasty 0,00 0,00 3,17 0,00 4,76
50,00
2109101000
Tetrapak 2,62 0,00 4,99 0,00 7,49
Papír 0,00 0,00 30,24 0,00 12,10
Plasty 2,90 0,00 19,89 0,00 29,84
49,00
2109301000
Plasty 0,00 0,00 18,01 0,00 27,02
Papír 0,00 0,00 45,53 0,00 18,21
45,00
2109401000
Plasty 0,00 0,00 5,56 0,00 8,34
Tetrapak 0,00 0,00 4,37 0,00 6,56
Papír 0,00 0,00 6,85 0,00 2,74
18,00
2109501000
Papír 0,00 0,00 260,85 0,00 104,34
Plasty 0,00 0,00 36,93 0,00 55,40
160,00
2109901000
Plasty 4,98 0,00 19,33 0,00 29,00
29,00
2110101000
Papír 0,00 0,00 5,38 0,00 2,15
Plasty 6,06 0,00 20,40 0,00 30,60
Tetrapak 1,62 0,00 1,62 0,00 2,43
35,00
2110201000
Papír 0,00 0,00 29,03 0,00 11,61
Plasty 3,65 0,00 37,91 0,00 56,87
68,00
2110301000
Papír 0,00 0,00 33,56 0,00 13,42
Plasty 1,55 0,00 7,69 0,00 11,54
Tetrapak 0,00 0,00 3,11 0,00 4,67
30,00
2110601000
Papír 0,00 0,00 17,69 0,00 7,08
Plasty 2,59 0,00 13,28 0,00 19,92
27,00
2110701000
Tetrapak 0,00 0,00 7,84 0,00 11,76
Papír 0,00 0,00 36,70 0,00 14,68
Plasty 6,88 0,00 21,54 0,00 32,31
59,00
2110901000
Tetrapak 2,67 0,00 2,67 0,00 4,01
Plasty 32,19 0,00 32,19 0,00 48,29
52,00
2111101000
Papír 0,00 0,00 36,58 0,00 14,63
Plasty 7,41 0,00 38,48 0,00 57,72
72,00
2111301000
Tetrapak 0,00 0,00 3,62 0,00 5,43
Plasty 5,74 0,00 24,85 0,00 37,28
43,00
2111401000
Tetrapak 0,00 0,00 3,34 0,00 5,01
Plasty 2,05 0,00 15,64 0,00 23,46
28,00
2111501000
Papír 0,00 0,00 45,98 0,00 18,39
Plasty 5,70 0,00 21,60 0,00 32,40
51,00
2111601000
Tetrapak 0,00 0,00 3,23 0,00 4,85
Papír 0,00 0,00 19,96 0,00 7,98
Plasty 5,45 0,00 20,58 0,00 30,87
44,00
2112101000
Tetrapak 3,88 0,00 7,72 0,00 11,58
Papír 0,00 0,00 16,76 0,00 6,70
Plasty 7,42 0,00 37,20 0,00 55,80
74,00
2112201000
Tetrapak 0,00 0,00 2,98 0,00 4,47
Papír 0,00 0,00 10,15 0,00 4,06
Plasty 8,95 0,00 27,52 0,00 41,28
50,00
2112401000
Papír 0,00 0,00 4,21 0,00 1,68
Plasty 5,89 0,00 22,18 0,00 33,27
35,00
2112601000
Tetrapak 0,00 0,00 1,66 0,00 2,49
Plasty 2,03 0,00 8,57 0,00 12,86
15,00
2112701000
Plasty 7,22 0,00 22,92 0,00 34,38
34,00
2112901000
Tetrapak 1,16 0,00 1,16 0,00 1,74
Plasty 13,44 0,00 13,44 0,00 20,16
22,00
2113001000
Tetrapak 0,00 0,00 2,57 0,00 3,86
Plasty 0,00 0,00 7,62 0,00 11,43
15,00
3100101000
Papír 0,00 0,00 4,79 0,00 1,92
Plasty 6,70 0,00 15,66 0,00 23,49
25,00
3100201000
Papír 0,00 0,00 7,37 0,00 2,95
Plasty 0,00 0,00 15,81 0,00 23,72
27,00
3100401000
Papír 0,00 0,00 9,20 0,00 3,68
4,00
3100701000
Papír 0,00 0,00 28,38 0,00 11,35
Plasty 45,72 0,00 91,48 0,00 137,22
149,00
3101001000
Tetrapak 1,31 0,00 1,31 0,00 1,97
Plasty 3,93 0,00 6,01 0,00 9,02
11,00
3101201000
Plasty 3,10 0,00 11,01 0,00 16,52
17,00
3101501000
Tetrapak 0,00 0,00 1,59 0,00 2,39
Papír 0,00 0,00 69,93 0,00 27,97
Plasty 35,10 0,00 107,28 0,00 160,92
191,00
3101601000
Plasty 35,04 0,00 88,49 0,00 132,74
133,00
3101701000
Papír 0,00 0,00 87,11 0,00 34,84
Plasty 0,00 0,00 19,95 0,00 29,93
65,00
3102001000
Tetrapak 0,00 0,00 9,20 0,00 13,80
Papír 0,00 0,00 21,90 0,00 8,76
Plasty 8,86 0,00 18,59 0,00 27,89
50,00
3102101000
Tetrapak 2,81 0,00 2,81 0,00 4,22
Plasty 4,94 0,00 8,01 0,00 12,02
16,00
3102801000
Tetrapak 2,23 0,00 8,54 0,00 12,81
Plasty 11,37 0,00 50,00 0,00 75,00
88,00
3102901000
Tetrapak 3,77 0,00 31,45 0,00 47,18
Plasty 0,00 0,00 80,25 0,00 120,38
168,00
3103401000
Papír 0,00 0,00 10,86 0,00 4,34
Plasty 4,22 0,00 4,22 0,00 6,33
11,00
3103501000
Tetrapak 1,47 0,00 6,93 0,00 10,40
Plasty 14,64 0,00 42,88 0,00 64,32
75,00
3103601000
Plasty 8,00 0,00 14,57 0,00 21,86
22,00
3104001000
Papír 0,00 0,00 10,20 0,00 4,08
Plasty 3,66 0,00 5,20 0,00 7,80
12,00
3104101000
Plasty 0,00 0,00 17,90 0,00 26,85
27,00
3104601000
Tetrapak 0,00 0,00 3,59 0,00 5,39
Papír 0,00 0,00 27,68 0,00 11,07
Plasty 0,00 0,00 5,88 0,00 8,82
25,00
3104602000
Plasty 12,62 0,00 68,07 0,00 102,11
Tetrapak 2,69 0,00 2,69 0,00 4,04
106,00
3104801000
Tetrapak 0,24 0,00 6,30 0,00 9,45
Plasty 3,89 0,00 29,73 0,00 44,60
54,00
3104901000
Plasty 29,76 0,00 64,84 0,00 97,26
97,00
3105001000
Tetrapak 0,00 0,00 2,06 0,00 3,09
Plasty 2,82 0,00 15,11 0,00 22,67
26,00
3105401000
Papír 0,00 0,00 14,98 0,00 5,99
Plasty 7,87 0,00 34,67 0,00 52,01
58,00