Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci červnu 2016Počet účastníků sběru Plasty:  53

Počet účastníků sběru Papír:  16

Počet účastníků sběru Tetrapak:  20

Celkový počet účastníků sběru:  54Sběr v roce 2016
Hmotnost kg za měsíc: červen Hmotnost kg za rok: 2016
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100201000
Plasty 0,00 0,00 64,24 0,00 96,36
Papír 0,00 0,00 47,56 0,00 19,02
Tetrapak 0,00 0,00 2,22 0,00 3,33
119,00
1101201000
Papír 6,02 0,00 19,36 0,00 7,74
Plasty 3,25 0,00 12,18 0,00 18,27
26,00
1101301000
Tetrapak 3,43 0,00 6,45 0,00 9,68
Plasty 11,67 0,00 20,11 0,00 30,17
40,00
1101401000
Papír 0,00 0,00 9,85 0,00 3,94
Plasty 0,00 0,00 10,25 0,00 15,38
19,00
1101801000
Plasty 0,00 0,00 3,45 0,00 5,18
5,00
1102201000
Plasty 4,29 0,00 16,10 0,00 24,15
Tetrapak 0,00 0,00 2,38 0,00 3,57
28,00
1102301000
Plasty 7,08 0,00 27,39 0,00 41,09
Tetrapak 2,10 0,00 9,86 0,00 14,79
Papír 0,00 0,00 44,72 0,00 17,89
74,00
1102901000
Papír 0,00 0,00 1,50 0,00 0,60
Plasty 1,67 0,00 11,47 0,00 17,20
18,00
1103201000
Plasty 4,29 0,00 21,78 0,00 32,67
Tetrapak 1,67 0,00 6,91 0,00 10,37
43,00
1103301000
Plasty 4,42 0,00 27,63 0,00 41,45
Tetrapak 2,11 0,00 5,06 0,00 7,59
49,00
1103501000
Tetrapak 1,98 0,00 4,44 0,00 6,66
Plasty 2,86 0,00 18,48 0,00 27,72
34,00
2100201000
Tetrapak 0,00 0,00 1,43 0,00 2,15
Papír 0,00 0,00 21,93 0,00 8,77
Plasty 0,00 0,00 3,35 0,00 5,03
16,00
2100701000
Plasty 0,00 0,00 9,74 0,00 14,61
Tetrapak 0,00 0,00 2,59 0,00 3,89
Papír 0,00 0,00 7,72 0,00 3,09
22,00
2101201000
Plasty 0,00 0,00 5,87 0,00 8,81
9,00
2101501000
Papír 0,00 0,00 10,99 0,00 4,40
Plasty 0,00 0,00 37,45 0,00 56,18
Tetrapak 0,00 0,00 11,20 0,00 16,80
77,00
2101601000
Plasty 4,56 0,00 23,04 0,00 34,56
Tetrapak 0,00 0,00 4,38 0,00 6,57
41,00
2101901000
Plasty 0,00 0,00 4,24 0,00 6,36
6,00
2102601000
Papír 0,00 0,00 43,10 0,00 17,24
Plasty 0,00 0,00 5,71 0,00 8,57
26,00
2103001000
Tetrapak 2,15 0,00 4,86 0,00 7,29
Plasty 3,53 0,00 14,96 0,00 22,44
30,00
2103301000
Plasty 9,08 0,00 18,70 0,00 28,05
28,00
2103701000
Plasty 8,23 0,00 63,15 0,00 94,73
95,00
2104301000
Plasty 6,36 0,00 6,36 0,00 9,54
10,00
2104401000
Plasty 6,18 0,00 17,92 0,00 26,88
Tetrapak 1,87 0,00 1,87 0,00 2,81
Papír 0,00 0,00 17,54 0,00 7,02
37,00
2104601000
Plasty 0,00 0,00 10,04 0,00 15,06
Tetrapak 0,00 0,00 1,84 0,00 2,76
18,00
2104801000
Plasty 0,00 0,00 17,99 0,00 26,99
27,00
2105301000
Plasty 0,00 0,00 2,03 0,00 3,05
Tetrapak 0,00 0,00 2,05 0,00 3,08
6,00
2105401000
Tetrapak 3,18 0,00 3,18 0,00 4,77
Plasty 2,06 0,00 9,64 0,00 14,46
19,00
2105501000
Tetrapak 2,48 0,00 11,75 0,00 17,63
Papír 8,21 0,00 47,62 0,00 19,05
Plasty 6,47 0,00 46,20 0,00 69,30
106,00
2105701000
Plasty 5,78 0,00 7,88 0,00 11,82
12,00
2106001000
Plasty 0,00 0,00 6,99 0,00 10,49
10,00
2106401000
Plasty 0,00 0,00 25,52 0,00 38,28
Tetrapak 0,00 0,00 2,47 0,00 3,71
Papír 0,00 0,00 16,81 0,00 6,72
49,00
2106501000
Tetrapak 0,00 0,00 2,07 0,00 3,11
Papír 9,74 0,00 38,84 0,00 15,54
Plasty 6,65 0,00 47,76 0,00 71,64
90,00
2106601000
Plasty 0,00 0,00 13,63 0,00 20,45
20,00
2106801000
Plasty 0,00 0,00 10,74 0,00 16,11
Tetrapak 0,00 0,00 4,82 0,00 7,23
23,00
2107001000
Tetrapak 1,90 0,00 5,63 0,00 8,45
Plasty 29,69 0,00 64,58 0,00 96,87
105,00
2107301000
Plasty 0,00 0,00 19,33 0,00 29,00
Tetrapak 0,00 0,00 3,71 0,00 5,57
Papír 0,00 0,00 24,97 0,00 9,99
45,00
2107401000
Tetrapak 10,20 0,00 41,70 0,00 62,55
Plasty 9,16 0,00 17,52 0,00 26,28
89,00
2107701000
Plasty 0,00 0,00 8,04 0,00 12,06
12,00
2107901000
Papír 0,00 0,00 14,16 0,00 5,66
Tetrapak 0,00 0,00 3,25 0,00 4,88
Plasty 5,06 0,00 34,63 0,00 51,95
62,00
2108001000
Tetrapak 0,00 0,00 1,28 0,00 1,92
Papír 0,00 0,00 14,91 0,00 5,96
Plasty 0,00 0,00 20,92 0,00 31,38
39,00
2108101000
Papír 0,00 0,00 23,50 0,00 9,40
Tetrapak 1,60 0,00 6,61 0,00 9,92
Plasty 14,16 0,00 14,16 0,00 21,24
41,00
2108102000
Tetrapak 0,00 0,00 2,22 0,00 3,33
Plasty 33,94 0,00 81,34 0,00 122,01
125,00
2108301000
Plasty 28,87 0,00 137,48 0,00 206,22
Papír 98,74 0,00 163,35 0,00 65,34
272,00
2108401000
Tetrapak 0,00 0,00 5,57 0,00 8,36
Plasty 5,03 0,00 13,43 0,00 20,15
29,00
2108501000
Tetrapak 0,00 0,00 2,02 0,00 3,03
Plasty 12,11 0,00 74,71 0,00 112,07
115,00
2109001000
Tetrapak 0,00 0,00 15,42 0,00 23,13
Papír 34,93 0,00 242,57 0,00 97,03
Plasty 4,71 0,00 61,89 0,00 92,84
213,00
2109101000
Tetrapak 10,88 0,00 61,59 0,00 92,39
Plasty 20,59 0,00 58,55 0,00 87,83
Papír 5,37 0,00 82,02 0,00 32,81
213,00
2109301000
Papír 8,91 0,00 26,75 0,00 10,70
Plasty 10,26 0,00 24,48 0,00 36,72
47,00
2109401000
Papír 0,00 0,00 55,57 0,00 22,23
Plasty 0,00 0,00 18,14 0,00 27,21
49,00
2109501000
Papír 0,00 0,00 159,06 0,00 63,62
Plasty 0,00 0,00 56,03 0,00 84,05
148,00
2109901000
Tetrapak 1,10 0,00 1,10 0,00 1,65
Papír 8,53 0,00 8,53 0,00 3,41
Plasty 8,77 0,00 27,91 0,00 41,87
47,00
2110101000
Tetrapak 0,00 0,00 4,56 0,00 6,84
Plasty 0,00 0,00 19,09 0,00 28,64
35,00
2110301000
Tetrapak 0,00 0,00 3,59 0,00 5,39
Plasty 0,00 0,00 9,56 0,00 14,34
20,00
2110501000
Tetrapak 1,41 0,00 2,61 0,00 3,92
Plasty 1,56 0,00 3,12 0,00 4,68
9,00
2110601000
Tetrapak 0,00 0,00 4,78 0,00 7,17
Papír 106,39 0,00 138,44 0,00 55,38
Plasty 5,15 0,00 17,05 0,00 25,58
88,00
2110701000
Tetrapak 0,00 0,00 7,20 0,00 10,80
Papír 0,00 0,00 55,93 0,00 22,37
Plasty 0,00 0,00 36,30 0,00 54,45
88,00
2110901000
Plasty 8,15 0,00 21,13 0,00 31,70
32,00
2111101000
Plasty 5,05 0,00 25,31 0,00 37,97
Papír 3,37 0,00 22,02 0,00 8,81
47,00
2111201000
Plasty 5,07 0,00 24,60 0,00 36,90
37,00
2111301000
Tetrapak 0,00 0,00 7,50 0,00 11,25
Papír 0,00 0,00 20,63 0,00 8,25
Plasty 5,85 0,00 25,03 0,00 37,55
57,00
2111401000
Tetrapak 0,00 0,00 3,41 0,00 5,12
Papír 0,00 0,00 12,57 0,00 5,03
Plasty 0,00 0,00 3,78 0,00 5,67
16,00
2111501000
Tetrapak 0,00 0,00 5,76 0,00 8,64
Papír 0,00 0,00 68,27 0,00 27,31
Plasty 0,00 0,00 23,39 0,00 35,09
71,00
2111601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,39 0,00 3,59
Papír 11,22 0,00 58,56 0,00 23,42
Plasty 4,03 0,00 19,47 0,00 29,21
56,00
2111701000
Tetrapak 0,00 0,00 2,60 0,00 3,90
Papír 0,00 0,00 22,35 0,00 8,94
Plasty 0,00 0,00 9,10 0,00 13,65
26,00
2111801000
Tetrapak 0,00 0,00 6,20 0,00 9,30
Plasty 0,00 0,00 44,06 0,00 66,09
75,00
2112101000
Tetrapak 1,36 0,00 1,36 0,00 2,04
Plasty 7,31 0,00 15,32 0,00 22,98
25,00
2112201000
Tetrapak 0,00 0,00 3,44 0,00 5,16
Papír 0,00 0,00 19,03 0,00 7,61
Plasty 0,00 0,00 4,08 0,00 6,12
19,00
3100101000
Plasty 0,00 0,00 6,53 0,00 9,80
10,00
3100201000
Papír 41,16 0,00 41,16 0,00 16,46
Plasty 1,90 0,00 5,97 0,00 8,96
25,00
3100401000
Plasty 15,41 0,00 45,47 0,00 68,21
68,00
3100601000
Plasty 0,00 0,00 3,92 0,00 5,88
Tetrapak 0,00 0,00 1,52 0,00 2,28
8,00
3100701000
Tetrapak 1,30 0,00 2,73 0,00 4,10
Papír 0,00 0,00 15,79 0,00 6,32
Plasty 20,05 0,00 74,43 0,00 111,65
122,00
3101001000
Plasty 1,58 0,00 54,99 0,00 82,49
82,00
3101101000
Plasty 5,38 0,00 26,80 0,00 40,20
40,00
3101201000
Papír 0,00 0,00 3,29 0,00 1,32
Plasty 2,88 0,00 10,42 0,00 15,63
17,00
3101501000
Papír 8,84 0,00 95,58 0,00 38,23
Plasty 14,92 0,00 75,74 0,00 113,61
Tetrapak 0,00 0,00 4,16 0,00 6,24
158,00
3101601000
Tetrapak 1,71 0,00 1,71 0,00 2,57
Papír 2,17 0,00 5,07 0,00 2,03
Plasty 0,00 0,00 5,85 0,00 8,78
13,00
3101701000
Plasty 0,00 0,00 13,53 0,00 20,30
20,00
3102001000
Tetrapak 0,00 0,00 19,57 0,00 29,36
Papír 0,00 0,00 68,37 0,00 27,35
Plasty 25,64 0,00 89,93 0,00 134,90
192,00
3102101000
Tetrapak 0,00 0,00 2,99 0,00 4,49
Plasty 0,00 0,00 18,28 0,00 27,42
32,00
3102801000
Tetrapak 2,55 0,00 12,22 0,00 18,33
Plasty 10,29 0,00 60,44 0,00 90,66
109,00
3102901000
Tetrapak 0,00 0,00 10,58 0,00 15,87
16,00
3103501000
Tetrapak 0,00 0,00 2,22 0,00 3,33
Plasty 7,39 0,00 39,42 0,00 59,13
62,00
3103601000
Tetrapak 0,00 0,00 10,17 0,00 15,26
Papír 0,00 0,00 8,73 0,00 3,49
Plasty 0,00 0,00 22,31 0,00 33,47
52,00
3104101000
Tetrapak 0,00 0,00 2,91 0,00 4,37
Papír 0,00 0,00 147,21 0,00 58,88
Plasty 2,09 0,00 66,99 0,00 100,49
164,00
3104201000
Plasty 0,00 0,00 2,65 0,00 3,98
4,00
3104601000
Tetrapak 0,00 0,00 13,69 0,00 20,54
Papír 0,00 0,00 46,57 0,00 18,63
Plasty 0,00 0,00 33,13 0,00 49,70
89,00
3104602000
Tetrapak 1,79 0,00 5,32 0,00 7,98
Plasty 1,80 0,00 24,44 0,00 36,66
45,00
3104801000
Tetrapak 0,00 0,00 6,19 0,00 9,29
Papír 0,00 0,00 61,50 0,00 24,60
Plasty 0,00 0,00 22,75 0,00 34,13
68,00
3104901000
Papír 16,29 0,00 21,01 0,00 8,40
Plasty 10,98 0,00 28,66 0,00 42,99
51,00
3105001000
Tetrapak 0,00 0,00 4,39 0,00 6,59
Plasty 4,20 0,00 19,85 0,00 29,78
36,00
3105401000
Tetrapak 0,00 0,00 1,99 0,00 2,99
Papír 4,53 0,00 55,60 0,00 22,24
Plasty 10,57 0,00 47,77 0,00 71,66
97,00