Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci únoru 2016Počet účastníků sběru Plasty:  31

Počet účastníků sběru Papír:  21

Počet účastníků sběru Tetrapak:  10

Celkový počet účastníků sběru:  40Sběr v roce 2016
Hmotnost kg za měsíc: únor Hmotnost kg za rok: 2016
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100201000
Papír 24,53 0,00 24,53 0,00 9,81
Plasty 10,33 0,00 18,21 0,00 27,32
37,00
1101301000
Tetrapak 0,00 0,00 3,02 0,00 4,53
Plasty 0,00 0,00 8,44 0,00 12,66
17,00
1102301000
Papír 22,23 0,00 22,23 0,00 8,89
Tetrapak 0,00 0,00 1,52 0,00 2,28
Plasty 0,00 0,00 6,89 0,00 10,34
22,00
1102901000
Plasty 2,11 0,00 2,11 0,00 3,17
3,00
1103201000
Plasty 0,00 0,00 3,12 0,00 4,68
Tetrapak 0,00 0,00 1,83 0,00 2,75
7,00
1103301000
Plasty 10,31 0,00 10,31 0,00 15,47
15,00
1103501000
Plasty 7,77 0,00 7,77 0,00 11,66
Tetrapak 2,46 0,00 2,46 0,00 3,69
15,00
2101501000
Tetrapak 0,00 0,00 3,56 0,00 5,34
Plasty 9,24 0,00 18,31 0,00 27,47
33,00
2101601000
Plasty 0,00 0,00 8,76 0,00 13,14
Tetrapak 0,00 0,00 2,12 0,00 3,18
16,00
2103001000
Plasty 1,73 0,00 3,97 0,00 5,96
6,00
2103701000
Plasty 0,00 0,00 9,34 0,00 14,01
14,00
2104401000
Papír 17,54 0,00 17,54 0,00 7,02
Plasty 1,61 0,00 3,12 0,00 4,68
12,00
2105401000
Plasty 0,00 0,00 2,91 0,00 4,37
4,00
2105501000
Tetrapak 0,00 0,00 2,60 0,00 3,90
Papír 22,07 0,00 22,07 0,00 8,83
Plasty 8,74 0,00 18,58 0,00 27,87
41,00
2106401000
Plasty 0,00 0,00 8,06 0,00 12,09
12,00
2106501000
Papír 8,59 0,00 8,59 0,00 3,44
Plasty 8,18 0,00 15,84 0,00 23,76
27,00
2106601000
Plasty 5,59 0,00 5,59 0,00 8,39
8,00
2107001000
Plasty 0,00 0,00 11,20 0,00 16,80
17,00
2107401000
Plasty 3,58 0,00 3,58 0,00 5,37
Tetrapak 18,37 0,00 18,37 0,00 27,56
33,00
2107701000
Plasty 0,00 0,00 8,04 0,00 12,06
12,00
2107901000
Papír 14,16 0,00 14,16 0,00 5,66
Tetrapak 1,49 0,00 1,49 0,00 2,24
Plasty 4,16 0,00 11,20 0,00 16,80
25,00
2108001000
Plasty 0,00 0,00 5,51 0,00 8,27
Papír 6,20 0,00 6,20 0,00 2,48
11,00
2108301000
Papír 19,06 0,00 19,06 0,00 7,62
Plasty 24,88 0,00 33,70 0,00 50,55
58,00
2108401000
Tetrapak 0,00 0,00 5,57 0,00 8,36
8,00
2108501000
Plasty 0,00 0,00 35,49 0,00 53,24
53,00
2109001000
Plasty 6,55 0,00 17,03 0,00 25,55
Tetrapak 2,78 0,00 9,37 0,00 14,06
Papír 81,28 0,00 81,28 0,00 32,51
72,00
2109101000
Tetrapak 4,65 0,00 17,70 0,00 26,55
Papír 17,10 0,00 17,10 0,00 6,84
Plasty 3,30 0,00 12,54 0,00 18,81
52,00
2109401000
Papír 12,85 0,00 12,85 0,00 5,14
5,00
2109901000
Plasty 2,12 0,00 7,48 0,00 11,22
11,00
2110101000
Plasty 0,00 0,00 3,97 0,00 5,96
6,00
2110601000
Tetrapak 0,00 0,00 2,26 0,00 3,39
Plasty 2,48 0,00 4,78 0,00 7,17
11,00
2110701000
Tetrapak 2,79 0,00 2,79 0,00 4,19
Papír 33,19 0,00 33,19 0,00 13,28
Plasty 29,08 0,00 29,08 0,00 43,62
61,00
2110901000
Plasty 6,97 0,00 6,97 0,00 10,46
10,00
2111101000
Papír 2,75 0,00 2,75 0,00 1,10
Plasty 0,00 0,00 3,07 0,00 4,61
6,00
2111201000
Plasty 0,00 0,00 6,98 0,00 10,47
10,00
2111301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,01 0,00 3,02
Papír 13,18 0,00 13,18 0,00 5,27
Plasty 5,11 0,00 8,81 0,00 13,22
22,00
2111401000
Tetrapak 0,00 0,00 1,62 0,00 2,43
Papír 12,57 0,00 12,57 0,00 5,03
Plasty 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00
10,00
2111501000
Tetrapak 0,00 0,00 2,39 0,00 3,59
Papír 7,41 0,00 7,41 0,00 2,96
Plasty 0,00 0,00 2,04 0,00 3,06
10,00
2111601000
Papír 19,00 0,00 19,00 0,00 7,60
Plasty 0,00 0,00 4,09 0,00 6,14
14,00
2111801000
Tetrapak 2,05 0,00 2,05 0,00 3,08
Plasty 5,41 0,00 12,53 0,00 18,80
22,00
3100401000
Plasty 3,94 0,00 7,30 0,00 10,95
11,00
3100601000
Tetrapak 1,52 0,00 1,52 0,00 2,28
Plasty 3,92 0,00 3,92 0,00 5,88
8,00
3100701000
Plasty 12,74 0,00 12,74 0,00 19,11
19,00
3101001000
Plasty 15,75 0,00 15,75 0,00 23,63
24,00
3101101000
Plasty 0,00 0,00 5,46 0,00 8,19
8,00
3101201000
Plasty 0,00 0,00 2,92 0,00 4,38
4,00
3101501000
Papír 24,29 0,00 24,29 0,00 9,72
Plasty 7,35 0,00 28,27 0,00 42,41
Tetrapak 0,00 0,00 1,92 0,00 2,88
55,00
3102001000
Tetrapak 2,06 0,00 3,87 0,00 5,81
Plasty 11,42 0,00 20,66 0,00 30,99
37,00
3102801000
Tetrapak 0,00 0,00 2,06 0,00 3,09
Plasty 4,72 0,00 16,32 0,00 24,48
28,00
3103501000
Plasty 4,14 0,00 13,11 0,00 19,67
20,00
3103601000
Tetrapak 0,00 0,00 10,17 0,00 15,26
Papír 8,73 0,00 8,73 0,00 3,49
Plasty 0,00 0,00 22,31 0,00 33,47
52,00
3104101000
Papír 63,17 0,00 67,30 0,00 26,92
Plasty 0,00 0,00 18,62 0,00 27,93
55,00
3104601000
Tetrapak 0,00 0,00 5,12 0,00 7,68
Plasty 0,00 0,00 11,95 0,00 17,93
26,00
3104602000
Plasty 0,00 0,00 7,12 0,00 10,68
11,00
3105001000
Tetrapak 0,00 0,00 2,47 0,00 3,71
Plasty 2,36 0,00 5,50 0,00 8,25
12,00
3105401000
Tetrapak 1,99 0,00 1,99 0,00 2,99
Papír 12,42 0,00 12,42 0,00 4,97
Plasty 9,60 0,00 15,85 0,00 23,78
32,00