Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci květnu 2015Počet účastníků sběru Plasty:  39

Počet účastníků sběru Papír:  24

Počet účastníků sběru Tetrapak:  12

Celkový počet účastníků sběru:  44Sběr v roce 2015
Hmotnost kg za měsíc: květen Hmotnost kg za rok: 2015
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Tetrapak 0,00 0,00 1,76 0,00 2,64
Plasty 0,00 0,00 7,19 0,00 10,79
13,00
1100201000
Plasty 6,97 0,00 34,84 0,00 52,26
Papír 8,55 0,00 20,43 0,00 8,17
Tetrapak 1,64 0,00 1,64 0,00 2,46
63,00
1100401000
Plasty 6,12 0,00 11,14 0,00 16,71
Tetrapak 0,00 0,00 6,86 0,00 10,29
27,00
1101301000
Plasty 0,00 0,00 9,40 0,00 14,10
Tetrapak 0,00 0,00 2,12 0,00 3,18
17,00
1101401000
Plasty 0,00 0,00 9,66 0,00 14,49
14,00
1101801000
Plasty 3,16 0,00 3,16 0,00 4,74
5,00
1102301000
Tetrapak 0,00 0,00 5,77 0,00 8,66
Plasty 0,00 0,00 13,84 0,00 20,76
Papír 8,79 0,00 48,91 0,00 19,56
49,00
1102901000
Plasty 0,00 0,00 10,00 0,00 15,00
15,00
1103201000
Tetrapak 0,00 0,00 5,04 0,00 7,56
Plasty 2,28 0,00 13,52 0,00 20,28
Papír 0,00 0,00 5,66 0,00 2,26
30,00
1103301000
Plasty 0,00 0,00 14,40 0,00 21,60
22,00
1103501000
Plasty 0,00 0,00 22,01 0,00 33,02
33,00
2100201000
Papír 0,00 0,00 44,67 0,00 17,87
Plasty 0,00 0,00 4,03 0,00 6,05
Tetrapak 0,00 0,00 1,44 0,00 2,16
26,00
2100701000
Papír 45,83 0,00 45,83 0,00 18,33
Plasty 2,38 0,00 2,38 0,00 3,57
Tetrapak 2,90 0,00 2,90 0,00 4,35
26,00
2101501000
Papír 0,00 0,00 2,82 0,00 1,13
Tetrapak 0,00 0,00 6,24 0,00 9,36
Plasty 0,00 0,00 12,22 0,00 18,33
29,00
2101601000
Plasty 13,30 0,00 19,71 0,00 29,57
30,00
2101701000
Papír 23,61 0,00 23,61 0,00 9,44
Tetrapak 4,15 0,00 4,15 0,00 6,23
Plasty 30,28 0,00 30,28 0,00 45,42
61,00
2101901000
Plasty 0,00 0,00 3,97 0,00 5,96
6,00
2103701000
Plasty 3,03 0,00 24,81 0,00 37,22
37,00
2104101000
Tetrapak 0,00 0,00 2,60 0,00 3,90
4,00
2104401000
Plasty 5,84 0,00 13,93 0,00 20,90
21,00
2104801000
Plasty 0,00 0,00 31,86 0,00 47,79
48,00
2105301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,51 0,00 3,77
Plasty 0,00 0,00 21,51 0,00 32,27
36,00
2105401000
Tetrapak 0,00 0,00 3,18 0,00 4,77
Plasty 2,22 0,00 21,52 0,00 32,28
37,00
2105501000
Plasty 0,00 0,00 24,51 0,00 36,77
Papír 0,00 0,00 16,57 0,00 6,63
Tetrapak 0,00 0,00 6,98 0,00 10,47
54,00
2105701000
Papír 0,00 0,00 11,89 0,00 4,76
Plasty 0,00 0,00 4,08 0,00 6,12
11,00
2106401000
Plasty 0,00 0,00 10,52 0,00 15,78
Papír 0,00 0,00 21,03 0,00 8,41
24,00
2106501000
Papír 12,39 0,00 42,77 0,00 17,11
Tetrapak 1,70 0,00 3,62 0,00 5,43
Plasty 8,10 0,00 48,00 0,00 72,00
95,00
2106601000
Plasty 0,00 0,00 9,70 0,00 14,55
15,00
2106801000
Tetrapak 2,19 0,00 2,19 0,00 3,29
Plasty 4,17 0,00 6,61 0,00 9,92
13,00
2107001000
Tetrapak 0,00 0,00 5,94 0,00 8,91
Plasty 0,00 0,00 31,64 0,00 47,46
56,00
2107301000
Plasty 0,00 0,00 6,99 0,00 10,49
Tetrapak 0,00 0,00 7,50 0,00 11,25
Papír 14,94 0,00 14,94 0,00 5,98
28,00
2107401000
Tetrapak 0,00 0,00 25,57 0,00 38,35
Plasty 0,00 0,00 10,86 0,00 16,29
55,00
2107901000
Plasty 6,85 0,00 20,47 0,00 30,71
31,00
2107902000
Tetrapak 0,00 0,00 1,52 0,00 2,28
Papír 15,40 0,00 15,40 0,00 6,16
8,00
2108001000
Papír 7,79 0,00 7,79 0,00 3,12
Plasty 6,41 0,00 6,41 0,00 9,62
13,00
2108101000
Tetrapak 0,00 0,00 4,30 0,00 6,45
6,00
2108102000
Tetrapak 0,00 0,00 2,40 0,00 3,60
Papír 1,84 0,00 4,88 0,00 1,95
Plasty 8,18 0,00 17,85 0,00 26,78
32,00
2108301000
Papír 54,06 0,00 54,06 0,00 21,62
Plasty 9,75 0,00 40,34 0,00 60,51
82,00
2108401000
Tetrapak 0,00 0,00 1,54 0,00 2,31
Plasty 0,00 0,00 8,46 0,00 12,69
15,00
2108501000
Plasty 0,00 0,00 4,02 0,00 6,03
6,00
2109001000
Tetrapak 15,53 0,00 15,53 0,00 23,30
Papír 77,56 0,00 77,56 0,00 31,02
Plasty 9,34 0,00 45,91 0,00 68,86
123,00
2109101000
Papír 9,97 0,00 9,97 0,00 3,99
Plasty 5,25 0,00 58,93 0,00 88,40
Tetrapak 8,53 0,00 42,32 0,00 63,48
156,00
2109301000
Plasty 12,49 0,00 12,49 0,00 18,74
Papír 26,19 0,00 26,19 0,00 10,48
29,00
2109401000
Papír 0,00 0,00 27,64 0,00 11,06
Plasty 0,00 0,00 8,05 0,00 12,08
23,00
2109901000
Plasty 3,18 0,00 24,10 0,00 36,15
36,00
2110101000
Tetrapak 0,00 0,00 6,13 0,00 9,20
Plasty 0,00 0,00 17,42 0,00 26,13
35,00
2110301000
Plasty 0,00 0,00 6,20 0,00 9,30
Tetrapak 0,00 0,00 2,43 0,00 3,65
13,00
2110501000
Tetrapak 0,00 0,00 0,86 0,00 1,29
Plasty 0,00 0,00 1,60 0,00 2,40
4,00
2110601000
Tetrapak 0,00 0,00 4,74 0,00 7,11
Papír 0,00 0,00 16,52 0,00 6,61
Plasty 0,00 0,00 5,50 0,00 8,25
22,00
2110701000
Tetrapak 0,00 0,00 2,72 0,00 4,08
Papír 33,95 0,00 33,95 0,00 13,58
Plasty 0,00 0,00 15,94 0,00 23,91
42,00
2110901000
Tetrapak 1,92 0,00 1,92 0,00 2,88
Plasty 6,65 0,00 10,70 0,00 16,05
19,00
2111101000
Papír 7,29 0,00 18,84 0,00 7,54
Plasty 2,66 0,00 27,82 0,00 41,73
49,00
2111201000
Plasty 5,94 0,00 18,15 0,00 27,23
27,00
2111301000
Tetrapak 2,03 0,00 4,09 0,00 6,14
Plasty 5,34 0,00 18,32 0,00 27,48
34,00
2111401000
Tetrapak 1,98 0,00 1,98 0,00 2,97
Papír 12,50 0,00 12,50 0,00 5,00
Plasty 1,75 0,00 1,75 0,00 2,63
11,00
2111501000
Papír 48,32 0,00 48,32 0,00 19,33
Plasty 4,07 0,00 13,98 0,00 20,97
40,00
2111601000
Tetrapak 3,39 0,00 3,39 0,00 5,09
Papír 12,09 0,00 35,06 0,00 14,02
Plasty 4,75 0,00 10,85 0,00 16,27
35,00
2111701000
Tetrapak 0,00 0,00 2,63 0,00 3,95
Papír 11,97 0,00 11,97 0,00 4,79
Plasty 0,00 0,00 13,73 0,00 20,60
29,00
2111801000
Papír 0,00 0,00 8,34 0,00 3,34
Plasty 0,00 0,00 7,48 0,00 11,22
15,00
3100101000
Plasty 0,00 0,00 3,99 0,00 5,99
6,00
3100601000
Plasty 3,66 0,00 3,66 0,00 5,49
Tetrapak 3,55 0,00 3,55 0,00 5,33
11,00
3100701000
Papír 2,09 0,00 21,91 0,00 8,76
Plasty 1,68 0,00 45,81 0,00 68,72
77,00
3101001000
Plasty 0,00 0,00 5,70 0,00 8,55
Tetrapak 0,00 0,00 2,16 0,00 3,24
12,00
3101101000
Plasty 6,21 0,00 16,62 0,00 24,93
25,00
3101201000
Plasty 0,00 0,00 2,66 0,00 3,99
4,00
3101501000
Papír 36,47 0,00 68,90 0,00 27,56
Tetrapak 0,00 0,00 2,16 0,00 3,24
Plasty 2,52 0,00 17,75 0,00 26,63
57,00
3101701000
Plasty 2,82 0,00 26,96 0,00 40,44
40,00
3102001000
Tetrapak 0,00 0,00 7,67 0,00 11,51
Papír 9,70 0,00 21,70 0,00 8,68
Plasty 3,85 0,00 43,67 0,00 65,51
86,00
3102101000
Tetrapak 0,00 0,00 3,36 0,00 5,04
Plasty 3,25 0,00 16,07 0,00 24,11
29,00
3102801000
Tetrapak 0,00 0,00 6,46 0,00 9,69
Plasty 6,55 0,00 36,01 0,00 54,02
64,00
3103501000
Tetrapak 0,00 0,00 1,82 0,00 2,73
Plasty 7,04 0,00 30,75 0,00 46,13
49,00
3104101000
Tetrapak 0,00 0,00 2,30 0,00 3,45
Papír 41,23 0,00 68,63 0,00 27,45
Plasty 9,05 0,00 24,99 0,00 37,49
68,00
3104601000
Tetrapak 0,00 0,00 1,91 0,00 2,87
Plasty 0,00 0,00 2,16 0,00 3,24
6,00
3104602000
Tetrapak 0,00 0,00 3,41 0,00 5,12
Plasty 0,00 0,00 39,11 0,00 58,67
64,00
3104801000
Tetrapak 0,00 0,00 2,39 0,00 3,59
Plasty 0,00 0,00 5,46 0,00 8,19
12,00
3104901000
Papír 0,00 0,00 11,86 0,00 4,74
Plasty 0,00 0,00 7,74 0,00 11,61
16,00
3105001000
Tetrapak 0,00 0,00 1,93 0,00 2,90
Papír 0,00 0,00 7,20 0,00 2,88
Plasty 5,71 0,00 11,08 0,00 16,62
22,00
3105401000
Tetrapak 0,00 0,00 2,71 0,00 4,07
Papír 8,27 0,00 12,00 0,00 4,80
Plasty 5,51 0,00 15,61 0,00 23,42
32,00