Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci dubnu 2015Počet účastníků sběru Plasty:  48

Počet účastníků sběru Papír:  1

Počet účastníků sběru Tetrapak:  20

Celkový počet účastníků sběru:  50Sběr v roce 2015
Hmotnost kg za měsíc: duben Hmotnost kg za rok: 2015
Variabilní symbol Odpad Platné Neplatné Platné Neplatné Sleva Kč
1100101000
Plasty 7,19 0,00 7,19 0,00 10,79
Tetrapak 1,76 0,00 1,76 0,00 2,64
13,00
1100201000
Papír 0,00 0,00 11,88 0,00 4,75
Plasty 6,47 0,00 27,87 0,00 41,81
47,00
1100401000
Tetrapak 0,00 0,00 6,86 0,00 10,29
Plasty 0,00 0,00 5,02 0,00 7,53
18,00
1101301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,12 0,00 3,18
Plasty 0,00 0,00 9,40 0,00 14,10
17,00
1101401000
Plasty 0,00 0,00 9,66 0,00 14,49
14,00
1102301000
Plasty 7,42 0,00 13,84 0,00 20,76
Papír 0,00 0,00 40,12 0,00 16,05
Tetrapak 3,09 0,00 5,77 0,00 8,66
45,00
1102901000
Plasty 10,00 0,00 10,00 0,00 15,00
15,00
1103201000
Plasty 1,75 0,00 11,24 0,00 16,86
Tetrapak 1,35 0,00 5,04 0,00 7,56
Papír 0,00 0,00 5,66 0,00 2,26
27,00
1103301000
Plasty 5,71 0,00 14,40 0,00 21,60
22,00
1103501000
Plasty 8,76 0,00 22,01 0,00 33,02
33,00
2100201000
Papír 0,00 0,00 44,67 0,00 17,87
Tetrapak 1,44 0,00 1,44 0,00 2,16
Plasty 2,45 0,00 4,03 0,00 6,05
26,00
2101501000
Tetrapak 3,49 0,00 6,24 0,00 9,36
Papír 2,82 0,00 2,82 0,00 1,13
Plasty 7,04 0,00 12,22 0,00 18,33
29,00
2101601000
Plasty 0,00 0,00 6,41 0,00 9,62
10,00
2101901000
Plasty 3,97 0,00 3,97 0,00 5,96
6,00
2103701000
Plasty 7,62 0,00 21,78 0,00 32,67
33,00
2104101000
Tetrapak 2,60 0,00 2,60 0,00 3,90
4,00
2104401000
Plasty 0,00 0,00 8,09 0,00 12,14
12,00
2104801000
Plasty 11,62 0,00 31,86 0,00 47,79
48,00
2105301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,51 0,00 3,77
Plasty 7,72 0,00 21,51 0,00 32,27
36,00
2105401000
Tetrapak 0,00 0,00 3,18 0,00 4,77
Plasty 7,43 0,00 19,30 0,00 28,95
34,00
2105501000
Plasty 7,47 0,00 24,51 0,00 36,77
Tetrapak 3,60 0,00 6,98 0,00 10,47
Papír 0,00 0,00 16,57 0,00 6,63
54,00
2105701000
Plasty 0,00 0,00 4,08 0,00 6,12
Papír 0,00 0,00 11,89 0,00 4,76
11,00
2106401000
Plasty 0,00 0,00 10,52 0,00 15,78
Papír 0,00 0,00 21,03 0,00 8,41
24,00
2106501000
Tetrapak 0,00 0,00 1,92 0,00 2,88
Papír 0,00 0,00 30,38 0,00 12,15
Plasty 8,03 0,00 39,90 0,00 59,85
75,00
2106601000
Plasty 6,20 0,00 9,70 0,00 14,55
15,00
2106801000
Plasty 0,00 0,00 2,44 0,00 3,66
4,00
2107001000
Tetrapak 2,20 0,00 5,94 0,00 8,91
Plasty 12,69 0,00 31,64 0,00 47,46
56,00
2107301000
Tetrapak 7,50 0,00 7,50 0,00 11,25
Plasty 6,99 0,00 6,99 0,00 10,49
22,00
2107401000
Plasty 0,00 0,00 10,86 0,00 16,29
Tetrapak 0,00 0,00 25,57 0,00 38,35
55,00
2107901000
Plasty 2,64 0,00 13,62 0,00 20,43
20,00
2107902000
Tetrapak 1,52 0,00 1,52 0,00 2,28
2,00
2108101000
Tetrapak 0,00 0,00 4,30 0,00 6,45
6,00
2108102000
Tetrapak 0,00 0,00 2,40 0,00 3,60
Plasty 0,00 0,00 9,67 0,00 14,51
Papír 0,00 0,00 3,04 0,00 1,22
19,00
2108301000
Plasty 11,45 0,00 30,59 0,00 45,89
46,00
2108401000
Plasty 5,94 0,00 8,46 0,00 12,69
Tetrapak 1,54 0,00 1,54 0,00 2,31
15,00
2108501000
Plasty 0,00 0,00 4,02 0,00 6,03
6,00
2109001000
Plasty 14,08 0,00 36,57 0,00 54,86
55,00
2109101000
Tetrapak 5,34 0,00 33,79 0,00 50,69
Plasty 28,87 0,00 53,68 0,00 80,52
131,00
2109401000
Papír 0,00 0,00 27,64 0,00 11,06
Plasty 0,00 0,00 8,05 0,00 12,08
23,00
2109901000
Plasty 6,59 0,00 20,92 0,00 31,38
31,00
2110101000
Tetrapak 3,82 0,00 6,13 0,00 9,20
Plasty 9,09 0,00 17,42 0,00 26,13
35,00
2110301000
Tetrapak 2,43 0,00 2,43 0,00 3,65
Plasty 6,20 0,00 6,20 0,00 9,30
13,00
2110501000
Tetrapak 0,00 0,00 0,86 0,00 1,29
Plasty 0,00 0,00 1,60 0,00 2,40
4,00
2110601000
Tetrapak 0,00 0,00 4,74 0,00 7,11
Papír 0,00 0,00 16,52 0,00 6,61
Plasty 0,00 0,00 5,50 0,00 8,25
22,00
2110701000
Tetrapak 0,00 0,00 2,72 0,00 4,08
Plasty 4,64 0,00 15,94 0,00 23,91
28,00
2110901000
Plasty 0,00 0,00 4,05 0,00 6,08
6,00
2111101000
Papír 0,00 0,00 11,55 0,00 4,62
Plasty 2,49 0,00 25,16 0,00 37,74
42,00
2111201000
Plasty 3,24 0,00 12,21 0,00 18,32
18,00
2111301000
Tetrapak 0,00 0,00 2,06 0,00 3,09
Plasty 2,70 0,00 12,98 0,00 19,47
23,00
2111501000
Plasty 9,91 0,00 9,91 0,00 14,87
15,00
2111601000
Papír 0,00 0,00 22,97 0,00 9,19
Plasty 1,76 0,00 6,10 0,00 9,15
18,00
2111701000
Tetrapak 2,63 0,00 2,63 0,00 3,95
Plasty 13,73 0,00 13,73 0,00 20,60
25,00
2111801000
Papír 0,00 0,00 8,34 0,00 3,34
Plasty 0,00 0,00 7,48 0,00 11,22
15,00
3100101000
Plasty 0,00 0,00 3,99 0,00 5,99
6,00
3100701000
Papír 0,00 0,00 19,82 0,00 7,93
Plasty 5,36 0,00 44,13 0,00 66,19
74,00
3101001000
Tetrapak 0,00 0,00 2,16 0,00 3,24
Plasty 3,51 0,00 5,70 0,00 8,55
12,00
3101101000
Plasty 2,94 0,00 10,41 0,00 15,62
16,00
3101201000
Plasty 2,66 0,00 2,66 0,00 3,99
4,00
3101501000
Papír 0,00 0,00 32,43 0,00 12,97
Plasty 6,04 0,00 15,23 0,00 22,85
Tetrapak 0,00 0,00 2,16 0,00 3,24
39,00
3101701000
Plasty 9,32 0,00 24,14 0,00 36,21
36,00
3102001000
Tetrapak 1,89 0,00 7,67 0,00 11,51
Papír 0,00 0,00 12,00 0,00 4,80
Plasty 6,96 0,00 39,82 0,00 59,73
76,00
3102101000
Tetrapak 0,00 0,00 3,36 0,00 5,04
Plasty 4,79 0,00 12,82 0,00 19,23
24,00
3102801000
Tetrapak 2,26 0,00 6,46 0,00 9,69
Plasty 4,82 0,00 29,46 0,00 44,19
54,00
3103501000
Tetrapak 0,00 0,00 1,82 0,00 2,73
Plasty 8,41 0,00 23,71 0,00 35,57
38,00
3104101000
Tetrapak 0,00 0,00 2,30 0,00 3,45
Papír 0,00 0,00 27,40 0,00 10,96
Plasty 0,00 0,00 15,94 0,00 23,91
38,00
3104601000
Tetrapak 1,91 0,00 1,91 0,00 2,87
Plasty 2,16 0,00 2,16 0,00 3,24
6,00
3104602000
Tetrapak 0,00 0,00 3,41 0,00 5,12
Plasty 0,00 0,00 39,11 0,00 58,67
64,00
3104801000
Tetrapak 2,39 0,00 2,39 0,00 3,59
Plasty 5,46 0,00 5,46 0,00 8,19
12,00
3104901000
Papír 0,00 0,00 11,86 0,00 4,74
Plasty 0,00 0,00 7,74 0,00 11,61
16,00
3105001000
Tetrapak 1,93 0,00 1,93 0,00 2,90
Papír 0,00 0,00 7,20 0,00 2,88
Plasty 2,92 0,00 5,37 0,00 8,06
14,00
3105401000
Plasty 5,71 0,00 10,10 0,00 15,15
Tetrapak 0,00 0,00 2,71 0,00 4,07
Papír 0,00 0,00 3,73 0,00 1,49
21,00