Starosta:
Jan König DiS.
Místostarosta:
Ing. Zden?k Brožek

Zastupitelstvo obce (2014-2018):

Ing. Zden?k Brožek
Miroslava Knoblochová
Jan König DiS.
Ing. Olga Kudrná?ová
Josef Prok?pek
Ji?í Šírek
Jan Š?astný
Mgr. Milena Kašová
Radek Svoboda

Výbory:

Finan?ní výbor:
p?edseda: Miroslava Knoblochová
?lenové:
Mgr. Milena Kašová
Radek Svoboda

Kontrolní výbor:
p?edseda: Jan Š?astný
?lenové:
Ing. Olga Kudrná?ová
Ji?í Šírek