oficiální stránky obce
Počasí

předpověď pro obec
Radostná
Počasí
Dnes má svátek:1. Název
Obec Radostná pod Kozákovem

2. Důvod a způsob založení:
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura: více zde

4. Kontaktní spojeni:
4.1 Kontaktní poštovní adresa:
  Lestkov č.p. 77
512 63 Rovensko pod Troskami
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Lestkov č.p. 77
512 63 Rovensko pod Troskami
4.3 Úřední hodiny:
  pondělí 19.00 – 21.00 hod.
4.4 Telefonní čísla:
  Obecní úřad: +420 481 320 153
Starosta: +420 724 179 787
4.5 Číslo faxu: není
4.6 Adresa internetové stránky:
  www.radostna.cz
4.7 Adresa e-podatelny:
  http://www.radostna.cz/index.php/obecni-urad/elektronicka-podatelna
4.8. Další elektronické adresy
  e-mail: urad@radostna.cz

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení:
název banky: ČSOB; číslo účtu: 157008633/0300
– bezhotovostně na BÚ
– v hotovosti v kanceláři OÚ

6. IČ: 00276031

7. DIČ: Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  –
8.2 Rozpočet: rozpočty obce zde

9. Žádosti o informace
Kde získat informace:
– ústní dotaz na Obecním úřadě
– písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu; pomocí mailu: urad@radostna.cz
– e-podatelna na www.radostna.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání:
na Obecním úřadě

11. Opravné prostředky: dotaz na OÚ

12. Formuláře:

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:
– projednáním na OÚ
informace na internetu zde

14. Předpisy:
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
naleznete zde
14.2 Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky obce zde

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad za poskytování informací zde

16. Licenční smlouvy:

17. Výroční zpráva podle zák. č.106/1999Sb.