oficiální stránky obce
Počasí

předpověď pro obec
Radostná
Počasí
Dnes má svátek:Řídíme se především následujícími zákony:

všeobecně používané zákony OÚ:

 • zák.č. 128/2000 Sb.
  o obcích (obecní zřízení)
 • zák.č. 71/1967 Sb.
  o správním řízení (správní řád)
 • zák.č. 368/1992 Sb.
  o správních poplatcích
 • zák.č. 199/1994 Sb.
  o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 85/1965 Sb.
  zákoník práce zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák.č. 106/1999 Sb.
  o svobodném přístupu k informacím

úsek evidence obyvatel:

 • zák.č. 133/2000 Sb.
  o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zák.č. 177/2000 Sb.
  o občanských průkazech a o cestovních dokladech, kterým se provádí zákon o evidenci obyvatel
 • zák.č. 368/1992 Sb.
  ve znění pozdějších předpisů a správních poplatcích

pokladna

 • zák.č. 563/1991 Sb.
  o účetnictví

úsek podatelny

 • instrukce ministra vnitra ČR ze dne 25. 5. 1992 o spisové službě
 • zák.č. 106/1999 Sb.
  o svobodném přístupu k informacím
 • zák.č. 29/2000 Sb.
  o poštovních službách

a další…

Úplná znění výše jmenovaných Zákonů
naleznete na portálu:

zakony