Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 14.prosince 2011 odsouhlasilo krom? zvýšení poplatku za svoz odpadu na 500K? na osobu nebo rekrea?ní objekt i zavedení motiva?ního systému t?íd?ní odpadu.

Princip tohoto systému spo?ívá v tom, že ?ím více ze svého domovního odpadu správn? vyt?ídíte, tím menší poplatek za jeho odvoz a likvidaci zaplatíte. Podle množství odevzdaného t?íd?ného odpadu se bude ode?ítat ?ástka z poplatku za svoz odpadu v následujícím roce.

  • Za jeden kg plast? z domácnosti
    (sm?sný plast) se ode?te 1,50 K?
  • Za jeden kg nápojových karton?
    (tetrapak?) se ode?te 1,50 K?
  • Za jeden kg papíru se ode?te 0,40 K?

Podrobné informace ke stažení zde
(formát: Pdf; Velikost: 61 kB)

f02
Sb?rné místo na Volavci

Výsledky separovaného sb?ru odpadu:

 kv?ten 2016
(formát: html)

 duben 2016
(formát: html)

 b?ezen 2016
(formát: html)

 únor 2016
(formát: html)

 leden 2016
(formát: html)

 prosinec 2015
(formát: html)

 ?íjen 2015
(formát: html)

 zá?í 2015
(formát: html)

 srpen 2015
(formát: html)

 ?ervenec 2015
(formát: html)

 ?erven 2015
(formát: html)

 kv?ten 2015
(formát: html)

 duben 2015
(formát: html)

b?ezen 2015
(formát: html)

únor 2015
(formát: html)

prosinec 2014
(formát: html)

listopad 2014
(formát: html)

?íjen 2014
(formát: html)

zá?í 2014
(formát: html)

srpen 2014
(formát: html)

?ervenec 2014
(formát: html)

kv?ten 2014
(formát: html)

duben 2014
(formát: html)

b?ezen 2014
(formát: html)

únor 2014
(formát: html)

prosinec 2013
(formát: html)

listopad 2013
(formát: html)

?íjen 2013
(formát: html)

zá?í 2013
(formát: html)

srpen 2013
(formát: html)

?ervenec 2013
(formát: html)

?erven 2013
(formát: html)

kv?ten 2013
(formát: html)

b?ezen a duben 2013
(formát: html)

leden a únor 2013
(formát: html)

prosinec 2012
(formát: html)

listopad 2012
(formát: html)

?íjen 2012
(formát: html)

zá?í 2012
(formát: html)

srpen 2012
(formát: html)

?ervenec 2012
(formát: html)

kv?ten 2012
(formát: html)

duben 2012
(formát: html)

b?ezen 2012
(formát: html)

únor 2012
(formát: html)