Obec se nachází asi sedm kilometr? východn? od Turnova na jižním úbo?í a úpatí Kozákova. Vznikla v r.1960 slou?ením dvou samostatných obcí Lestkov a Volavec.

Celkem se skládá ze t?í osad:
Lestkov, Volavec a Kozákov

Sídlo obecního ú?adu se nachází v budov? bývalé školy v osad? Lestkov – místní název Pustina.

Název obce byl odvozen od pramene studánky Radostná, která se nachází na jihozápadním úbo?í Kozákova v cca 600 m.n.m. Tento pramen zásobuje samospádem m.j. celou obec Radostná kvalitní pitnou vodou.

foto01 kopie

Od roku 1982 se v obci každoro?n? koná masopustní pr?vod masek s ko?ským sp?ežením zakon?eným masopustním bálem.
V prázdninových m?sících ?ervenec-srpen se v budov? obecního ú?adu každoro?n? po?ádá výstava drahých kamen? z naleziš? Kozákova a okolí.

Statistické informace

ID obce: 13841
Statut: Obec
Po?et ?ástí: 3
Katastrální vým?ra: 571 haPo?et obyvatel: 425 (stav k 27.2.2013)Pošta: Ne
Škola: Ne
Zdravotnické za?ízení: Ne
Policie: Ne
Kanalizace (?OV): Ne
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ne