oficiální stránky obce

AKTUALITY

V dubnu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý, tzn.  2.; 9.; 16.; 23. a 30. 4. 2019. 

Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Roští, větve a obdobný materiál odkládejte na hromadu “čarodějnic” pod rybník.

Děkujeme, že třídíte odpad.

bude proveden v úterý 26. 3. 2019.

 Svážet se bude vytříděný plast ve žlutých pytlích a tetrapak v oranžových pytlích, který se standardně odevzdává v sobotu dopoledne ve sběrném místě na Volavci a je označován čárovými kódy pro uplatnění slevy na poplatku za odvoz odpadu. Uvedený odpad v řádně zavázaných pytlích odložte nejlépe ráno v den svozu (26. 3. 2019) na místo odvozu popelnic u vašich nemovitostí. Pytle je možné označit čárovými kódy, ale vzhledem k transportu, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem není možné zaručit načtení slevy.

V březnu budou provedeny první dva letošní vývozy biopopelnic a to v úterý  12. a 26. 3. 2019. 

Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

SDH Lestkov

zve všechny velké a i malé na vánoční bruslení.

Ve středu 26.12. od 15.30 do 17.30 hodin.

Je pro Vás zajištěn pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Lomnici nad Popelkou. Doprava autobusem je zajištěna tam i zpět, nebo je možné si zajistit dopravu vlastní. Odjezd autobusu z autobusové zastávky v Lestkově na návsi je

ve 14:45 hodin.

Dle počtu a kategorie zájemců bude ledová plocha rozdělena na část bruslení a část, kde se bude hrát hokej.
S sebou: Určitě brusle, hokejky, puky, případně jiné hokejové vybavení. Vhod může přijít drobné občerstvení. K dispozici bude šatna.

Pro rodiny členů SDH Lestkov a děti do patnácti let je doprava i bruslení zdarma, pro ostatní je vstupné dobrovolné.
Pobyt v prostoru zimního stadionu je na vlastní nebezpečí!

Liberecký kraj v roce 2018 podpořil částkou 60 680,- Kč nákup tří nových zásahových obleků, obuvi a přileb se svítilnami pro členy JSDHO Radostná pod Kozákovem.

Celková investice byla ve výši 101 145,- Kč. Nákupem nových zásahových obleků bude zajištěna akceschopnost jednotky v dalších letech.

MOŽNÁ PŘÍJDE I MIKULÁŠ II.
OÚ + SDH LESTKOV POŘÁDAJÍ AKCI PRO MALÉ I VELKÉ DĚTI
V SOBOTU 1. 12. 2018 SRAZ V 15:00 NA OÚ

PROGRAM:

předvánoční zdobení
pouštění lodiček
lití olova
vystavění sněhuláka v pergole/dřevo, papír, barva -velké děti/
Mikulášská vybíjená, pohyb venku, vuřtopek dle přízně počasí.

Občerstvení zajištěno – děti vše zdarma.