oficiální stránky obce

AKTUALITY

Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování během celoplošného omezení pohybu v souvislosti s výskytem koronaviru. 

liberecky-kraj-pro-obcany-pripravil-desatero-zodpovedneho-chovani-behem-celoplosneho-omezeni-pohybu-v-nbsp-souvislosti-s-nbsp-vyskytem-koronaviru-nbsp-n1070914.htm

Dodržujte prosím v zájmu svém i svého okolí všechna doporučení. Roušky jsou v tuto chvíli nedostatkovým zbožím, není jich dostatek ani pro zdravotníky. Přesto prosíme spoluobčany, aby se na veřejnosti nepohybovali bez i podomácku ušité roušky/ústenky nebo jiné provizorní ochranné pomůcky dýchacích cest (šátek, bavlněný kapesník, šála atp.).

Patříte – li do rizikové skupiny občanů (vyššího věku) a nemáte žádného příbuzného, známého nebo souseda, který by Vám došel na nákup potravin, pro léky atp., nebo znáte – li někoho ve svém okolí, kdo by takovou pomoc potřeboval, kontaktujte prosím obecní úřad. Telefon starosty je 724 179 787, e-mail: starosta@radostna.cz

 

Přijatá vládní opatření v tuto chvíli (16. 3. 2020) nebrání odvozu a likvidaci odpadů. O případných změnách, které se v dané situaci mohou stát v řádu hodin, budete aktuálně informováni prostřednictvím webových stránek obce. Nadále prozatím platí:

V březnu budou provedeny první dva letošní vývozy biopopelnic a to v úterý  17. a 31. 3. 2020. 

Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Svoz plastů a tetrapaků bude proveden v úterý 17. 3. 2020.

Svážet se bude vytříděný plast ve žlutých pytlích a tetrapak v oranžových pytlích, který se standardně odevzdává v sobotu dopoledne ve sběrném místě na Volavci a je označován čárovými kódy pro uplatnění slevy na poplatku za odvoz odpadu. Uvedený odpad v řádně zavázaných pytlích odložte s denním předstihem nebo nejpozději ráno v den svozu na místo odvozu popelnic u vašich nemovitostí. Pytle je možné označit čárovými kódy, ale vzhledem k transportu, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem není možné zaručit načtení slevy.

Ve svozovém voze je možné si vyzvednout prázdné pytle na tříděný odpad.

Děkujeme, že třídíte odpad.

 

Na úřední desku obce Radostná pod Kozákovem byla vložena usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření v souvislosti s šířením koronaviru a doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy), včetně tiskopisu žádosti.

Opatření vlády – koronavir

“Oživovací” kurz autoškoly, 

se koná ve středu 12. února 2020 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Radostné pod Kozákovem – na Pustině. 

Jedná se o setkání, během kterého si budete moci zopakovat základní pravidla silničního provozu a v případě, že jste v autoškole byli naposledy před mnoha lety, zcela jistě se dozvíte mnoho novinek od zkušeného instruktora autoškoly s třicetiletou praxí pana Josefa Fabiána. 

Nebojte se přijít, o řidičský průkaz přijít nemůžete, nebude psát žádné testy. Jde jen o to, abyste si “oprášili” své znalosti potřebné k řízení vozidla, seznámili se s nejčastějšími příčinami dopravních nehod a klidně se na cokoliv zeptali. Protože opakování je matkou moudrosti, budou vítáni nejen řidiči starší a pokročilí, ale i všech ostatních věkových kategorií.

Kurz je zdarma, zajištěno bude drobné občerstvení.

Upozorňujeme obyvatele Libereckého kraje na hrozící orkán Sabine o rychlosti až 145 km/hod. Doporučujeme rodičům, aby v pondělí dne 10. 2. 2020 nechali svoje děti doma (týká se všech typů škol). Hrozí zastavení dopravy, pády stromů a další komplikace. Provoz škol bude v omezeném režimu zajištěn. Absence bude omluvena. Vaše bezpečnost je pro nás důležitá. Děkujeme a buďte opatrní.

V lednu bude proveden svoz plastů a tetrapaků v úterý 21. 1. 2020.

 Svážet se bude vytříděný plast ve žlutých pytlích a tetrapak v oranžových pytlích, který se standardně odevzdává v sobotu dopoledne ve sběrném místě na Volavci a je označován čárovými kódy pro uplatnění slevy na poplatku za odvoz odpadu. Uvedený odpad v řádně zavázaných pytlích odložte nejlépe ráno v den svozu (21. 1. 2020) na místo odvozu popelnic u vašich nemovitostí. Pytle je možné označit čárovými kódy, ale vzhledem k transportu, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem není možné zaručit načtení slevy.

Ve svozovém voze je možné si vyzvednout prázdné pytle na tříděný odpad.