oficiální stránky obce

AKTUALITY

V květnu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý, tzn.  5.; 12.; 19. a 26. 5. 2020. 

Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Vzhledem k trvající koronavirové krizi a souvisejícím vládním nařízením není možné provést avizovaný sběr kovového odpadu, který se měl uskutečnit v sobotu 28. března 2020. Tento sběr se proto odkládá a o náhradním termínu budete včas informováni.

V přiloženém souboru naleznete kontakty, informace a doporučení Libereckého kraje. V případě potřeby můžete kontaktovat i náš obecní úřad. Telefon starosty je 724 179 787. Určitě se společně pokusíme najít řešení pro Vaši situaci nebo najít odpověď na Váš dotaz. 

info leták pro obce_covid

Vzhledem k trvající koronavirové krizi je splatnost poplatků (popelnice, psi, ubytovací kapacita) odložena do 1.7.2020.

Prosím dodržujte důsledně nařízení vydaná vládou, chovejte se k sobě ohleduplně, noste roušky, sledujte aktuální informace v médiích nebo na úřední desce.

S ohledem na vydaná nařízení kontaktujete všechny úřady, včetně našeho obecního, prioritně přes e-mail nebo telefonicky. 

Děkuji.

Jan König – starosta obce