oficiální stránky obce

AKTUALITY

V dubnu bude prováděn vývoz biopopelnic v úterý 5. 4. a v úterý 19. 4. 2016. Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Nastálo (od dubna do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Místní poplatky pro rok 2016 zůstávají stejné jako v loňském roce.

Poplatek za jednoho psa je 50,-  Kč, za každého dalšího psa 100,-  Kč.

Poplatek za svoz odpadu činí 500,- Kč za osobu nebo rekreační objekt. V případě, že jste se aktivně zapojili do systému třídění odpadu, odečte se od Vašeho poplatku částka odpovídající množství Vámi odevzdaného vytříděného odpadu. Tuto si můžete dohledat na www.radostna.cz v sekci „třídění odpadu“ nebo Vám bude sdělena na obecním úřadu.

Pokud máte plastovou popelnici v pronájmu, nezapomeňte k částce připočítat 130,- Kč za nájem.

Splatnost všech poplatků je do 31. března 2016.

Poplatky za psy a svoz odpadu je možné zaplatit v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadu nebo bezhotovostně na účet obce č. 157008633/0300. Při platbě uveďte pětimístný číselný variabilní symbol, kde:

první číslice určuje část obce – 1 = Kozákov, 2 = Lestkov, 3 = Volavec

druhá číslice určuje typ poplatku – 1 = odpady, 2 = psi

poslední tři číslice jsou Vaše číslo popisné, pokud nemáte třímístné čp., doplňte nuly – např. čp.4=004

Příklad: variabilní symbol pro platbu odpadů z Lestkova čp. 4 = 21004

 

Oba poplatky je možno uhradit i jedním příkazem, jako variabilní symbol pak uveďte symbol pro platbu odpadu a do poznámky uveďte např. odpad + pes.

Pokud platíte odpad za více lidí (za celou rodinu) uveďte do poznámky např. odpad 3x.

Pokud máte plastovou popelnici v pronájmu, uveďte do poznámky např. odpad 3x + nájem.

Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016

 

Územní pracoviště v Turnově, Oddělení majetkových daní rozšiřuje pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016 úřední hodiny následovně:

 

den                      datum                           od            –       do

PO                 25. ledna 2016                    8:00          –     17:00

ÚT                  26. ledna 2016                    8:00          –     15:30

ST                  27. ledna 2016                    8:00          –     17:00

ČT                  28. ledna 2016                    8:00          –     15:30

PÁ                  29. ledna 2016                    8:00          –     14:00

PO                   1. února 2016                    8:00          –     17:00

Přelomem roku 2015 – 2016 dochází ke dvěma lichým týdnům po sobě 53. a 1. Režim svozu komunálního odpadu však bude zachován ve stejných intervalech jako doposud – každých 14 dní. Lidé naučeni kalendářně na lichý týden si to musí uvědomit. V praxi to znamená, že první svoz komunálního odpadu bude v roce 2016 proveden v úterý 12. 1. a následně každé sudé úterý.

Noviny na Úřední desce obce