oficiální stránky obce

AKTUALITY

 

V sobotu odpoledne 1. 4. 2017, den před „smrtnou nedělí“, bylo kolem OU v Radostné pod Kozákovem rušno, a to díky 27 dětem, které se tu sešly, aby společně vynesly zimu, nemoci a zlo – tzv.„Morenu“ ze vsi. Program začal vynešením Moreny, kterou nesli Adélka Odhánělová a Filip Šírek, na pole, kde byla se zpěvem spálena. Poté zacvičili mladší hasiči (K. Prokůpková, J. Mlejnková, A. Odhánělová, A. Nováková, K. a O. Svobodovi, A. Cigla, F. Šírek, V. a V. Polákovi, K. Mlejnek, F. Nowak). Moc se jim to povedlo a patří jim velké poděkování.

Ve třídě pak pod rukama všech rozkvetl „Jarní strom“, který bude vyvěšen na OU. S paní O. Kukaňovou si děti mohly pomocí pletení z papíru vyrobit srdíčko, napíchat věneček či vajíčko.  Každý pak namaloval vajíčko, které bylo umístěno k připravené slepičce. Vše je vyvěšeno v pergole u OU. Venku se s panem Jiřím Odhánělem a Josefem Malým pletly pomlázky. Velký úspěch měl fotbal s dospělými, menší děti využily prolézačku, skluzavku a houpačku. Akce byla ukončena tradičně – vuřtopekem. J

Velké poděkování patří:

  • paní A. Procházkové a paní Z. Ciglové za nácvik cvičení a přípravu kreseb
  • paní H. Svobodové za vyrobení Moreny
  • paní O. Kukaňové za ukázku ručních prací
  • paní B. Konigové a paní H. Polákové za pomoc při organizaci a úklidu
  • paní Z. Šírkové, M. Malé, J. Mužíčkové za zajištění občerstvení

Dále děkujeme sponzorům: Obecnímu úřadu v Radostné pod Kozákovem a Sboru dobrovolných hasičů.

Jako příští akci pro Vás připravujeme Čarodějnice, kde proběhne soutěž o nejlepší koště. Prvních 7 bude odměněno.

Těšíme se zase za rok a doufáme, že nás bude ještě vice!!!

IMG_20170401_141048 IMG_20170401_141432 IMG_20170401_141613

 

V dubnu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý tzn. 4.; 11.; 18. a 25. 4. 2017. Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Nastálo (od dubna do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Sbor dobrovolných hasičů Lestkov

ve spolupráci s obecním úřadem Radostná pod Kozákovem

si dovolují pozvat všechny děti s doprovodem na

Druhé vítání jara
Sraz v sobotu 1. 4. 2017 ve 14:00 u obecního úřadu.
Program:

vynesení a spálení Morény
mladší hasiči si společně zacvičí
společné malování jarního stromu
ukázka ručních prací
pletení pomlázky, kdo chce – proutky si přinese
drobné občerstvení zajištěno

Masopustní průvod projde naší obcí v sobotu 25. února 2017. Sraz masek je v Lestkově na návsi v 8:00 hodin. Předpokládaná trasa průvodu je Volavec – Lestkov – Pustina.

Všichni jste srdečně zváni.

V pátek 21. 10. 2016 se konala u Obecního úřadu (na Pustině) oslava svátku Hallowen, odkud byla pro děti připravena hallowenská stezka. Stezku projelo a splnilo úkoly na celkem 5 stanovištích podél cesty na spodní Pustině 35 dětí. Některé ještě v kočárku a ty menší s doprovodem rodičů a ty větší samostatně na koloběžkách. Počasí se vydařilo, jen načasování mohlo být o hodinu déle, aby se umocnil efekt svíček obzvlášť na stezce odvahy a v jeskyni pod skálou. Od jeskyně se děti pěkně projely a proběhly zpět k OÚ do hallowenské pergoly, kde na ně čekala odměna – balíček, vuřt, dort a teplý čaj. Fontána na dortu rozzářila oči téměř všem. Následovala atmosféra opravdu hallowenská všichni dohromady běhaly po rozsvícené zahradě, strašily se navzájem a pohrály si na hřišti. Doufáme, že nám drobné organizační nedostatky odpustily.

Poděkování, za hezký podvečer, patří všem členům SDH Lestkov, kteří se podíleli na přípravě. Za ochotu udělat něco navíc děkujeme dětem, které obsadily stanoviště s úkoly A. Odhanělové, T. Šťastné, J. a K. Mlejnkovým, K. Polednová. Ženám z Radostné L. Pastorkové, Š. Nowakové, M. Drbohlavové – všichni výborně připraveni a namaskováni. Na přípravach při občerstvení a úklidu ochotně vypomohly H. Svobodová, O. Kukeňová a B. Konigová.
Celkem včetně pořadatelů se u OÚ sešlo 65 lidí. Doufám, že za rok se zase v tak pěkném počtu sejdeme nebo nás bude o něco víc?

Jana Mužíčková

Obecní úřad Radostná pod Kozákovem děkuje všem, kteří se na organizaci akce podíleli, především paní Janě Mužíčkové, která celou akci vymyslela a byla hlavní organizátorkou.

V listopadu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý tzn. 1.; 8.; 15.; 22. a 29. 11. 2016. Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Nastálo (od dubna do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.