oficiální stránky obce
Obecní úřad

Obecní úřad

Vzhledem k trvající koronavirové krizi a souvisejícím vládním nařízením není možné provést avizovaný sběr kovového odpadu, který se měl uskutečnit v sobotu 28. března 2020. Tento sběr se proto odkládá a o náhradním termínu budete včas informováni.

V přiloženém souboru naleznete kontakty, informace a doporučení Libereckého kraje. V případě potřeby můžete kontaktovat i náš obecní úřad. Telefon starosty je 724 179 787. Určitě se společně pokusíme najít řešení pro Vaši situaci nebo najít odpověď na Váš dotaz. 

info leták pro obce_covid

Vzhledem k trvající koronavirové krizi je splatnost poplatků (popelnice, psi, ubytovací kapacita) odložena do 1.7.2020.

Prosím dodržujte důsledně nařízení vydaná vládou, chovejte se k sobě ohleduplně, noste roušky, sledujte aktuální informace v médiích nebo na úřední desce.

S ohledem na vydaná nařízení kontaktujete všechny úřady, včetně našeho obecního, prioritně přes e-mail nebo telefonicky. 

Děkuji.

Jan König – starosta obce

 

Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování během celoplošného omezení pohybu v souvislosti s výskytem koronaviru. 

liberecky-kraj-pro-obcany-pripravil-desatero-zodpovedneho-chovani-behem-celoplosneho-omezeni-pohybu-v-nbsp-souvislosti-s-nbsp-vyskytem-koronaviru-nbsp-n1070914.htm

Dodržujte prosím v zájmu svém i svého okolí všechna doporučení. Roušky jsou v tuto chvíli nedostatkovým zbožím, není jich dostatek ani pro zdravotníky. Přesto prosíme spoluobčany, aby se na veřejnosti nepohybovali bez i podomácku ušité roušky/ústenky nebo jiné provizorní ochranné pomůcky dýchacích cest (šátek, bavlněný kapesník, šála atp.).

Patříte – li do rizikové skupiny občanů (vyššího věku) a nemáte žádného příbuzného, známého nebo souseda, který by Vám došel na nákup potravin, pro léky atp., nebo znáte – li někoho ve svém okolí, kdo by takovou pomoc potřeboval, kontaktujte prosím obecní úřad. Telefon starosty je 724 179 787, e-mail: starosta@radostna.cz

 

Přijatá vládní opatření v tuto chvíli (16. 3. 2020) nebrání odvozu a likvidaci odpadů. O případných změnách, které se v dané situaci mohou stát v řádu hodin, budete aktuálně informováni prostřednictvím webových stránek obce. Nadále prozatím platí:

V březnu budou provedeny první dva letošní vývozy biopopelnic a to v úterý  17. a 31. 3. 2020. 

Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Svoz plastů a tetrapaků bude proveden v úterý 17. 3. 2020.

Svážet se bude vytříděný plast ve žlutých pytlích a tetrapak v oranžových pytlích, který se standardně odevzdává v sobotu dopoledne ve sběrném místě na Volavci a je označován čárovými kódy pro uplatnění slevy na poplatku za odvoz odpadu. Uvedený odpad v řádně zavázaných pytlích odložte s denním předstihem nebo nejpozději ráno v den svozu na místo odvozu popelnic u vašich nemovitostí. Pytle je možné označit čárovými kódy, ale vzhledem k transportu, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem není možné zaručit načtení slevy.

Ve svozovém voze je možné si vyzvednout prázdné pytle na tříděný odpad.

Děkujeme, že třídíte odpad.

 

Na úřední desku obce Radostná pod Kozákovem byla vložena usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření v souvislosti s šířením koronaviru a doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy), včetně tiskopisu žádosti.

Opatření vlády – koronavir

Noviny na Úřední desce obce