oficiální stránky obce
Obecní úřad

Obecní úřad

V červenci a srpnu bude prováděn vývoz biopopelnic každou středu. Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v úterý večer.

Nastálo (od dubna do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

DSCN0710

V červnu bude prováděn vývoz biopopelnic každou středu tzn. 3.; 10.; 17. a 24. 6. 2015. Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v úterý večer.

Nastálo (od dubna do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

DSCN0710

Děkujeme, že třídíte odpad.

V sobotu 23. 5. 2015 pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Tatobitech v rámci oslav 130. výročí svého založení okrskovou soutěž v hasičském sportu. Zástupce hasičských sborů Podkozákovského okrsku přivítalo vlídné počasí a skvěle připravený areál fotbalového hřiště v Tatobitech.  Po připomenutí historie SDH Tatobity a slavnostním předání stuhy k výročí založení sboru se závodní družstva přesunula na soutěžní dráhy.

Pokračování

Noviny na Úřední desce obce