oficiální stránky obce

V červenci bude proveden vývoz biopopelnic každé pondělí, kromě dne státního svátku
5. 7. 2021. Tzn. v termínech 12.; 19. a 26. 7. 2021. 

V srpnu bude proveden vývoz biopopelnic každé pondělí tzn. 2.; 9.; 16.; 23. a 30. 8. 2021.

 Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu.

Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Noviny na Úřední desce obce