oficiální stránky obce

V červnu bude prováděn vývoz biopopelnic v následujících termínech: 

úterý 2.; 9.; 23. a 30. června 2020.

Svoz nebude v úterý 16. června 2020.

Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Noviny na Úřední desce obce