oficiální stránky obce
Nejnovější příspěvky

Přijatá vládní opatření v tuto chvíli (16. 3. 2020) nebrání odvozu a likvidaci odpadů. O případných změnách, které se v dané situaci mohou stát v řádu hodin, budete aktuálně informováni prostřednictvím webových stránek obce. Nadále prozatím platí:

V březnu budou provedeny první dva letošní vývozy biopopelnic a to v úterý  17. a 31. 3. 2020. 

Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Svoz plastů a tetrapaků bude proveden v úterý 17. 3. 2020.

Svážet se bude vytříděný plast ve žlutých pytlích a tetrapak v oranžových pytlích, který se standardně odevzdává v sobotu dopoledne ve sběrném místě na Volavci a je označován čárovými kódy pro uplatnění slevy na poplatku za odvoz odpadu. Uvedený odpad v řádně zavázaných pytlích odložte s denním předstihem nebo nejpozději ráno v den svozu na místo odvozu popelnic u vašich nemovitostí. Pytle je možné označit čárovými kódy, ale vzhledem k transportu, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem není možné zaručit načtení slevy.

Ve svozovém voze je možné si vyzvednout prázdné pytle na tříděný odpad.

Děkujeme, že třídíte odpad.

 

Info. SMS a MAIL