oficiální stránky obce

V dubnu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý, tzn.  2.; 9.; 16.; 23. a 30. 4. 2019. 

Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Roští, větve a obdobný materiál odkládejte na hromadu “čarodějnic” pod rybník.

Děkujeme, že třídíte odpad.