oficiální stránky obce

V listopadu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý tzn. 7.; 14.; 21. a 28. 11. 2017. Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

V případě nepříznivých klimatických podmínek, zejména silného mrazu, kdy nejde obsah popelnic vysypat, se svoz neuskuteční.

Nastálo (od dubna do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.