oficiální stránky obce

Termíny svozu bioodpadu

V září bude prováděn vývoz biopopelnic v následujících termínech:

v úterý 5. 9. 2017

v pátek 22. 9. 2017

v úterý 26. 9. 2017

Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Od 5. do 22. 9. 2017 bude možné odkládat bioodpad do oranžových kontejnerů, které budou přistaveny u budovy obecního úřadu na Pustině a za kapličkou na Volavci. Tyto kontejnery jsou určeny pouze pro biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.