oficiální stránky obce

 

V sobotu odpoledne 1. 4. 2017, den před „smrtnou nedělí“, bylo kolem OU v Radostné pod Kozákovem rušno, a to díky 27 dětem, které se tu sešly, aby společně vynesly zimu, nemoci a zlo – tzv.„Morenu“ ze vsi. Program začal vynešením Moreny, kterou nesli Adélka Odhánělová a Filip Šírek, na pole, kde byla se zpěvem spálena. Poté zacvičili mladší hasiči (K. Prokůpková, J. Mlejnková, A. Odhánělová, A. Nováková, K. a O. Svobodovi, A. Cigla, F. Šírek, V. a V. Polákovi, K. Mlejnek, F. Nowak). Moc se jim to povedlo a patří jim velké poděkování.

Ve třídě pak pod rukama všech rozkvetl „Jarní strom“, který bude vyvěšen na OU. S paní O. Kukaňovou si děti mohly pomocí pletení z papíru vyrobit srdíčko, napíchat věneček či vajíčko.  Každý pak namaloval vajíčko, které bylo umístěno k připravené slepičce. Vše je vyvěšeno v pergole u OU. Venku se s panem Jiřím Odhánělem a Josefem Malým pletly pomlázky. Velký úspěch měl fotbal s dospělými, menší děti využily prolézačku, skluzavku a houpačku. Akce byla ukončena tradičně – vuřtopekem. J

Velké poděkování patří:

  • paní A. Procházkové a paní Z. Ciglové za nácvik cvičení a přípravu kreseb
  • paní H. Svobodové za vyrobení Moreny
  • paní O. Kukaňové za ukázku ručních prací
  • paní B. Konigové a paní H. Polákové za pomoc při organizaci a úklidu
  • paní Z. Šírkové, M. Malé, J. Mužíčkové za zajištění občerstvení

Dále děkujeme sponzorům: Obecnímu úřadu v Radostné pod Kozákovem a Sboru dobrovolných hasičů.

Jako příští akci pro Vás připravujeme Čarodějnice, kde proběhne soutěž o nejlepší koště. Prvních 7 bude odměněno.

Těšíme se zase za rok a doufáme, že nás bude ještě vice!!!

IMG_20170401_141048 IMG_20170401_141432 IMG_20170401_141613