oficiální stránky obce

Sbor dobrovolných hasičů Lestkov

ve spolupráci s obecním úřadem Radostná pod Kozákovem

si dovolují pozvat všechny děti s doprovodem na

Druhé vítání jara
Sraz v sobotu 1. 4. 2017 ve 14:00 u obecního úřadu.
Program:

vynesení a spálení Morény
mladší hasiči si společně zacvičí
společné malování jarního stromu
ukázka ručních prací
pletení pomlázky, kdo chce – proutky si přinese
drobné občerstvení zajištěno