oficiální stránky obce

V září bude prováděn vývoz biopopelnic vždy ve středu, kromě 16. 9. 2015.

Svoz tedy bude ve středu 2. 9.; 9. 9.; 23. 9. a 30. 9. 2015.

Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v úterý večer.

Nastálo (od dubna do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Od 11. 9. do 21. 9. 2015 bude současně přistaven i na Volavec. Do těchto kontejnerů je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.