Vítejte na internetových stránkách naší obce

Obec se nachází asi sedm kilometr? východn? od Turnova na jižním úbo?í a úpatí Kozákova. Vznikla v r.1960 slou?ením dvou samostatných obcí Lestkov a Volavec.

Celkem se skládá ze t?í osad:

Lestkov, Volavec a Kozákov

Název obce byl odvozen od pramene studánky Radostná, která se nachází na jihozápadním úbo?í Kozákova v cca 600 m.n.m. Tento pramen zásobuje samospádem m.j. celou obec Radostná kvalitní pitnou vodou.rs01m

Od roku 1982 se v obci každoro?n? koná masopustní pr?vod masek s ko?ským sp?ežením zakon?eným masopustním bálem.
V prázdninových m?sících ?ervenec-srpen se v budov? obecního ú?adu každoro?n? po?ádá výstava drahých kamen? z naleziš? Kozákova a okolí.